Plannen voor een drijvend zonnepark op de zandwinplas bij Ubbena

De Zandwinplas tussen Ubbena en Zeijen. Foto: Google Maps

Er zijn plannen voor een drijvend zonnepark op de zandwinplas bij Ubbena. In totaal gaat het om zo’n 28 hectare aan panelen.

Nog altijd wordt op de plas zand gewonnen, maar dit komt ergens in de komende twee jaar ten einde. Daarom worden nu de mogelijkheden voor een zonnepark op water onderzocht. Het project is een samenwerking tussen Energiecoöperatie Duurzaam Assen en ontwikkelaars Bronnen VanOns en Adamant Solar.

Drijvende pontons

De zandafgraving tussen Ubbena en Zeijen bestaat uit een noordelijke en een zuidelijke waterplas van samen ongeveer 50 hectare. Het drijvende zonnepark moet zo’n 28 hectare gaan beslaan op de zuidelijke plas, goed voor een vermogen van zo’n 25 megawatt. De noordelijke plas blijft onaangeroerd.

De zonnepanelen komen op drijvende pontons te staan. Door de panelen op water aan te leggen kan door de natuurlijke koeling een rendement worden behaald dat tussen de 10 en 25 procent hoger ligt dan normaal. Het systeem wordt verankerd en zou stormen tot windkracht 11 zonder problemen moeten kunnen weerstaan.

Natuur krijgt voorrang

Bedoeling is om rondom de zuidelijke plas een wandelpad aan te leggen. Auto’s en fietsers worden geweerd om de rust te bewaren. Diverse natuurlijke hindernissen moeten voorkomen dat mensen het water op gaan. Verder wordt rekening gehouden met de dassenburcht in de buurt, wordt in een ondiep stuk water een paddenpoel aangelegd en krijgen oeverzwaluwen die rondom de plas leven een speciaal ingerichte plek om te nestelen.

Wanneer en of al deze plannen daadwerkelijk worden uitgevoerd, is nog niet helemaal duidelijk. Er zijn subsidieaanvragen in voorbereiding voor het project.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu