Plannen voor zwembaai, strandpaviljoen en vaarverbinding met Hunebedcentrum bij zandwinput Ellertshaar

De zandafgraving in Ellertshaar wordt in de toekomst een recreatief natuurparadijsje. Foto: Jan Anninga

Een zwembaai en een strandpaviljoen langs het uitgerekte water van de zandputten bij Ellertshaar en een vaarverbinding naar het Hunebedcentrum?

Mogelijk gaat dit in de toekomst allemaal gebeuren. Deze plannen moeten van het winningsgebied bij het Zuidoost-Drentse buurtschap een recreatief natuurparadijs te maken. Maar voorlopig delft Vos Zand en Grind er voorlopig nog het witte goud voor onder meer wegen- en woningbouw.

Dat vakantiegangers het buurtschap Ellertshaar al bij jaar en dag goed weten te vinden, wordt al vrij snel duidelijk na een rondje door het dorp. Het lijkt wel of elke inwoner een groepsaccommodatie of camping is begonnen. Het mag ook geen wonder heten.

In de voormalige ontginningskolonie of ‘Klonie’ zoals Ellertshaar in de volksmond ook wel wordt genoemd, krijg je echt het gevoel helemaal weg te zijn van de bewoonde wereld. De buurtschap zit namelijk goed verstopt, daar op de ‘stoep’ van de Schoonloër bossen. Ruimte, natuur en vooral rust is wat je hier in veelvoud aantreft.

Tandpasta

Wat ook geen wonder mag heten is, dat de overheid kansen ziet voor het vergroten van de recreatiemogelijkheden in combinatie met natuurontwikkeling. Een sleutelrol in dat geheel is weggelegd voor de locatie van de huidige zandwinning, geëxploiteerd door Vos Zand en Grind. Al bijna zestig jaar delft het bedrijf het zand van de bodem van hun winplassen, een product dat weer gebruikt wordt voor een breed aantal doeleinden: betonwaren, metsel-, voeg- en stucwerk en zelfs microchips en tandpasta.

Hoewel de bodem van de zandput voorlopig nog niet in zicht is, wordt er al volop geanticipeerd op de dag dat de laatste korrel gewonnen wordt. De twee zandwinplassen van Vos zouden het totaalbeeld van Ellertshaar als recreatief paradijs namelijk compleet maken. De eerste plas, ter grootte van ongeveer 70 hectare, bevindt zich aan de westkant van de Veldkampsweg, waar tevens Vos gevestigd is. Deze locatie zou volgens het meest recente bestemmingsplan zijn uitgeput.

Poelkampen

Om die reden is de zandwinning verplaatst naar de Poelkampen, een gebied dat zich ten oosten van de Veldkampsweg bevindt. De continuering van het bedrijf wordt daarmee gegarandeerd met de verwachte opbrengst van nog eens ruim tien miljoen kuub zand. De eerste fase, een gebied van ongeveer 35 hectare, werd in 2015 in gebruik genomen.

Door de toenemende vraag van zand verwacht hij tussen nu en twee jaar ook fase 2 in gebruik te nemen, een aansluitend gebied van nog eens 21 hectare ten noordoosten van Poelkampen I. Hiervoor heeft Vos de benodigde, aangrenzende landbouwgronden inmiddels in bezit. Voor beide fasen werd overigens in 2012 al een ontgrondingsvergunning afgegeven.

Zwembaai

Naast de uitbreiding wordt er in het bestemmingsplan ook alvast vooruitgelopen op een tijd na de zandwinning. Dat betekent een mogelijke natuurbestemming voor de westelijke plas en dagrecreatie aan de westoever van de oostelijke Poelkampenplas. Hierbij wordt gedacht aan een veilige ondiepe zwembaai, zand- en speelstranden en mogelijk een recreatiepaviljoen.

Langs de Schoonloërstraat is de mogelijkheid aanwezig voor de ontwikkeling van kleinschalige verblijfsrecreatie. Uiteindelijk blijft er straks een terrein over met 56 hectare water en 11 hectare aan recreatiegebied. Vanuit de overheid wordt ook gekeken naar het herstel van het oorspronkelijke houtwallen- en singellandschap aan de westkant van Westdorp.

Vorig jaar werd vanuit het projectplan Hondsrug Drenthe ook een plan door Vos, twee andere ondernemers en de gemeente Borger-Odoorn gesproken over een vaarverbinding tussen Ellertshaar en het Hunebedcentrum in Borger.

In dit geval gaat het om het vaarklaar maken van het kanaal Buinen- Schoonoord. In het kielzog van dit plan liggen er mogelijkheden voor lokale ondernemers om toeristische activiteiten op touw te zetten, zoals wandeltochten, een hunebeddentour of country golf.

Winningstechnieken

Wanneer de omschakeling van zandwinning naar natuur- en recreatiegebied definitief gaat plaats vinden, valt echter nog niet te zeggen. Dat leert navraag bij directeur Albert Vos van Vos Zand en Grind.

Volgens hem is de zandput aan de westzijde weliswaar uitgeput, maar dat wil niet zeggen dat deze over enkele jaren toch weer exploitabel is. ,,Vernieuwingen in winningstechnieken zetten door en dat maakt het hervatten van de productie op termijn wellicht weer mogelijk. Dat hebben we in het verleden ook wel eens meegemaakt. In de plas zit nog steeds een volume waar me op termijn alsnog wel iets mee kunnen, verwacht ik.” In de Poelkampen wordt momenteel nog volop gewonnen.

Vos: ,,Wat betreft de natuur- en recreatieplannen: de overheid verwacht dat je als ondernemer een plan voor de toekomst klaar hebt liggen.” Niet alle initiatieven zijn dan ook in beton gegoten, maar het is wel de richting waarin wordt gedacht, voegt hij er aan toe.

Plezier

Vos produceert gemiddeld zo’n 700.000 ton zand per jaar. Maar de productie valt samen met de vraag vanuit de markt en die kan nog al eens wisselen. ,,Het ene jaar worden er tienduizend woningen gebouw, het volgende jaar het tienvoudige, om zomaar wat aantallen te noemen. Dat heeft weer gevolg voor de afname.”

Dus een datum noemen waarop de zandwinning definitief stopt, valt er om die reden nog niet te geven. ,,Maar als de dag aanbreekt dat het zo er komt, dan laten we een prachtig gebied achter, waar komende generaties nog lang plezier aan zullen beleven.”

Nieuws

Meest gelezen

menu