Platform Storm eist stillegging bouw windpark Drentse Monden

Platform Storm probeerde donderdag met een kort geding de aanleg van het windpark Drentse Monden/Oostermoer tegen te houden. De stichting wil dat de bouw per direct wordt stilgelegd, op straffe van een dwangsom van een miljoen euro per dag.

Aanhangers van Platform Storm demonstreerden voorafgaand aan het kort geding. Foto Jeroen Kelderman.

Aanhangers van Platform Storm demonstreerden voorafgaand aan het kort geding. Foto Jeroen Kelderman.

Voorafgaand aan het kort geding demonstreerden enkele tientallen aanhangers voor de rechtbank. Ze zongen een lied.

De zitting begon daarna onrustig, omdat die al na enkele minuten onderbroken werd door een bode. De politie had via de camera gezien dat twee mensen in het publiek met de telefoon opnames maakten. Zij werden onder protest uit de zaal verwijderd en moesten de beelden wissen. Ze verklaarden dat ze een foto hadden gemaakt en die via Whatsapp hadden verstuurd.

‘Bouwovereenkomsten en financiën geregeld op basis van eerdere besluiten’

De aanhangers van stichting Platform Storm zijn fel tegen het windmolenpark Drentse Monden/Oostermoer. Er zijn vergunningen afgegeven voor 45 windmolens van 210 meter hoogte in de gemeenten Borger-Odoorn en Aa en Hunze. Volgens de tegenstanders zijn de windmolens schadelijk voor de gezondheid vanwege het laagfrequente geluid.

Het windpark wordt gebouwd door drie partijen: Duurzame Energieproductie Exloërmond B.V., Raedthuys Windenergie B.V. en Windpark Oostermoer Exploitatie B.V. Verder zijn er ruim 100 boeren bij betrokken.

De initiatiefnemers hebben alle vergunningen binnen om met de bouw door te gaan, en dat is ook wat advocaat Nicolien van den Biggelaar betoogt: ,,Het onmogelijk maken van de bouw van de windparken past niet bij de stand van zaken waarin dit windpark zich na tien jaar onderzoek en rechterlijke toetsing bevindt. Sinds januari 2018 zijn er onherroepelijke besluiten genomen en op basis van die besluiten zijn bouwovereenkomsten gesloten, is financiering geregeld en zijn afspraken gemaakt met agrarische ondernemers.’‘

‘Initiatiefnemers gaan failliet als windpark wordt stilgelegd’

Van den Biggelaar voerde aan dat een stillegging van de bouw het faillissement van de initiatiefnemers zou betekenen. ,,Een voorlopige voorziening is dus een definitief einde van het windpark.’’

Advocaat Peter de Lange eist namens Platform Storm die stillegging op straffe van een dwangsom van een miljoen euro per dag. ,,De regelgeving voor windparken is tot stand gekomen in een tijd van windmolens met een tiphoogte van 75 meter. Inmiddels worden windturbines vergund tot 250 meter, nota bene op minder dan 300 meter afstand van gevoelige objecten zoals woningen. Zelfs zonder dat de gevolgen daarvan bekend zijn.’’

Hij sprak van een mismatch tussen regelgeving en techniek. Volgens Platform Storm zijn niet de vergunningen zelf, maar het gebruik ervan in strijd met de Europese regels.

Uitspraak over twee weken.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu