Aanleg windmolenpark Drentse Monden gaat door. Platform Storm was fel tegen en protesteerde, maar krijgt ongelijk van de rechter

Aanhangers van Platform Storm demonstreerden voorafgaand aan het kort geding. Foto Jeroen Kelderman.

De aanleg van het windpark de Drentse Monden/Oostermoer mag doorgaan, dat besluit de rechter na een kort geding dat Platform Storm twee weken geleden aanspande. De anti-windmolenactivisten eisten eerder dat de bouw direct zou worden stopgezet op straffe van een dwangsom van een miljoen euro per dag.

De rechter verklaart de eis van Platform Storm ‘niet ontvankelijk’. Daarom beoordeelt hij de zaak niet eens inhoudelijk. Volgens de rechter is onvoldoende duidelijk voor welke bredere belangen de stichting opkomt.