Aanleg windmolenpark Drentse Monden gaat door. Platform Storm was fel tegen en protesteerde, maar krijgt ongelijk van de rechter

Aanhangers van Platform Storm demonstreerden voorafgaand aan het kort geding. Foto Jeroen Kelderman.

De aanleg van het windpark de Drentse Monden/Oostermoer mag doorgaan, dat besluit de rechter na een kort geding dat Platform Storm twee weken geleden aanspande. De anti-windmolenactivisten eisten eerder dat de bouw direct zou worden stopgezet op straffe van een dwangsom van een miljoen euro per dag.

De rechter verklaart de eis van Platform Storm ‘niet ontvankelijk’. Daarom beoordeelt hij de zaak niet eens inhoudelijk. Volgens de rechter is onvoldoende duidelijk voor welke bredere belangen de stichting opkomt.

Persrechter Jeff Biesma: ,,Omdat de stichting een collectieve actie heeft ingesteld, namens een bredere groep belanghebbenden, zou het wel duidelijk moeten zijn welk belang er wordt behartigd. Dat is niet specifiek genoeg in de dagvaarding gezet.’’

Een blamage voor de advocaat van de stichting is het niet, zegt Biesma. ,,De regels over hoe je dit moet specificeren zijn vrij recent aangescherpt, een paar maanden geleden.’’

Laagfrequent geluid

De aanhangers van stichting Platform Storm zijn fel tegen het windmolenpark Drentse Monden/Oostermoer. Er zijn vergunningen afgegeven voor 45 windmolens van 210 meter hoogte in de gemeenten Borger-Odoorn en Aa en Hunze. Volgens de tegenstanders zijn de windmolens schadelijk voor de gezondheid vanwege het laagfrequente geluid.

Het windpark wordt gebouwd door drie partijen: Duurzame Energieproductie Exloërmond B.V., Raedthuys Windenergie B.V. en Windpark Oostermoer Exploitatie B.V. Verder zijn er ruim honderd boeren bij betrokken.

In de zitting verklaarde advocaat Peter de Lange namens Platform Storm dat de vergunningen voor de windmolens niet onrechtmatig waren, maar het gebruik ervan in strijd kan zijn met het Unierecht.

Rechter kraakt Platform Storm op punt van belangenbehartiging

De rechter kraakt Platform Storm op het punt waarin wordt gezegd dat de stichting de belangen van inwoners van de gemeente Borger-Odoorn en inwoners van direct aangrenzende gemeente vertegenwoordigt. De windboeren hadden aangevoerd dat dit slechts een gedeelte van de inwoners kan zijn, aangezien er ook veel ondernemers vanuit het gebied meedoen met het windmolenpark. De rechter is het met de initiatiefnemers eens.

De initiatiefnemers van het windpark zeiden ook in hun verweer dat alle vergunningen al jaren geleden zijn afgegeven en getest in verschillende procedures, maar telkens rechtmatig zijn bevonden. Volgens hen zou een stillegging van de bouw van het windmolenpark een faillissement betekenen voor de bedrijven.

Platform Storm heeft eerder gezegd de beslissing aan te vechten bij het Hof.

Nieuws

Meest gelezen

menu