Platform Storm stuurt brieven naar ministers. Vergunningen windmolens in Drentse Monden en Oostermoer in strijd met milieuregels

De Omgevingsvergunningen en het Inpassingsplan voor het windpark De Drentse Monden en Oostermoer moeten worden opgeschort of ingetrokken. Dat eist de Stichting Platform Storm in twee brieven aan de ministers Blok (Klimaat) en Visser (Infrastructuur). De afgifte in 2016 is volgens de stichting gebeurd in strijd met Europese milieuregels.

Het windmolenpark De Monden/Oostermoer in aanbouw.

Het windmolenpark De Monden/Oostermoer in aanbouw. Foto Marcel Jurian de Jong

„De onrechtmatigheid staat vast en kan niet worden betwist”, stelt advocaat Peter de Lange namens Platform Storm. De Raad van State oordeelde op 30 juni 2021 dat voorschriften uit het Aktiviteitenbesluit, waarop regels rond windparken zijn gebaseerd, strijdig zijn met Europese wetgeving. Voor die regels is nooit een milieutoets gedaan; dat had wel gemoeten.

Nieuws

Meest gelezen

menu