Platform Storm voert morele druk op naar 34 landeigenaren

Windmolens. FOTO DVHN

Platform Storm voert de morele druk op richting de 34 landeigenaren, die hun grond kunnen verpanden voor de bouw van een windpark tussen Valthermond en Gasselternijveen.

Platform Storm voert de morele druk op richting de 34 landeigenaren, die hun grond kunnen verpanden voor de bouw van een windpark tussen Valthermond en Gasselternijveen.

Alle 34 ontvingen woensdag een brief van de stichting. Daarin wijst voorzitter K. Voshaart nog eens op de ‘ernstig negatieve economische en ecologische consequenties' voor de mensen in hun directe omgeving. Hij verzoekt hen met klem af te zien van genoemde verpachting. ,,Bewoners zullen onaanvaardbare hinder, (im)materiële en forse financiële schade ondervinden.''

Waardedaling
Volgens de actiegroep heeft de komst van 50 windturbines met een tiphoogte van boven de 200 meter nu al tot waardedaling van woningen geleid. Er zijn eveneens aanwijzingen dat de molens vanwege laagfrequent geluid schadelijk effect hebben op de gezondheid van mens en dier.

Het Platform waarschuwt voor schadeclaims wegens planschade. Aangezien daar nog geen overeenkomst over bestaat tussen de gemeente en de initiatiefnemers van het windpark ,,rust ook op U een schadebeperkingsplicht.''

Zorgplicht
En verder schrijft Voshaart namens de stichting: ,,Wij willen u wijzen op uw zorgplicht. Als agrariër c.q. grondeigenaar heeft uw familie waarschijnlijk generaties lang een bijzondere positie in de Veenkoloniën ingenomen. (…) Generaties zijn opgegroeid, als loonarbeiders op het uitgestrekte Monden-land. En nu, ten koste van alle omwonenden, worden grondeigenaren ongerechtvaardigd (buitensporig) financieel verrijkt. De eens zo betrokken gemeenschap ervaart sterke ontwrichting van de sociale cohesie.''

Platform Storm eindigt de brief met een pleidooi: ,,Wij roepen u op om weer te gaan investeren in de Veenkoloniën met uw mede-bewoners van dit kwaliteitsgebied, zodat we daar samen prettig kunnen blijven leven, wonen en werken. Dit in plaats van uitsluitend naar uw eigen gerief in te zetten op een windpark dat er ons inziens niet eens gaat komen, maar wel het door iedereen gewild solarpark wat echt duurzaam is en niet de miljoenen aan door u te vergoeden omgevingsschade veroorzaakt, wat uw windplannen nu al doen.''

Nieuws

Meest gelezen

menu