Pleidooi Campis-kunstenaars voor eigen ruimte in Assen (bijvoorbeeld in oude postkantoor)

De opening van waarschijnlijk de laatste expositie in KINK van Saskia Boelsums. Foto: Jaspar Moulijn

Asser kunstenaars, die zich hebben verenigd onder de naam Campis, willen een eigen kunstcentrum. Bijvoorbeeld aan de Torenlaan in het oude postkantoor.

De initiatiefgroep doet een dringend beroep op B en W en de gemeenteraad om hiervoor financiële middelen beschikbaar te stellen.

KINK is ook optie

Behalve het voormalige postkantoor denkt Campis als locatie ook aan KINK, de kunstruimte in De Nieuwe Kolk. KINK wordt uit bezuinigingsoverwegingen gesloten, en voldoet, aldus B en W, ook niet aan de oorspronkelijke opzet. KINK moest voor bezoekers van het Drents Museum het lokkertje zijn om van de ene naar de andere kant van de stad een wandelingetje te maken. Dat is niet gelukt. De bezoekersaantallen waren laag en de kosten te hoog.

Nu de sluiting op 1 juli aanstaande is, is er aldus Campis, ‘een urgent belang’ voor de hedendaagse kunst in Assen, voor de kunstenaars, de producenten, de liefhebbers en de ontbrekende presentatiemogelijkheden om actie te ondernemen.

Creatieve omgeving bieden

Het moment daarvoor is donderdag 7 mei wanneer de raad kadernota Kunst & Cultuur vast moet stellen. Hierin spreekt het college overigens wel de intentie uit om op zoek te gaan naar een geschikte accommodatie voor de Asser kunstenaars.

Campis bestaat volgens eigen zeggen uit kunstenaars, kunstliefhebbers, kunstbetrokkenen en ondernemers uit Assen en zet zich in voor lokaal, regionaal en (inter)nationaal interessant hedendaags kunstaanbod. Campis wil een gunstige, creatieve omgeving voor jonge en oudere kunstenaars bieden.

Alle beeldende disciplines zijn in de initiatiefgroep vertegenwoordigd, ook in samenhang met bijvoorbeeld literatuur, muziek en performances. Campis wil ook lezingen, symposia, toelichtingen en ateliervoorzieningen organiseren. ,,Het is tijd om Assen op kunstgebied structureel te activeren.’’

Steun verwacht vanuit binnenstadsorganisatie VIA

Campis wil zelf zorgen voor invulling. Daarvoor is wel een financiële ondersteuning noodzakelijk. Gedacht wordt om te beginnen aan 150.000 euro zogeheten BKV-gelden die de gemeente krijgt van het Rijk en de voor het verkrijgen daarvan noodzakelijke gemeentelijke co-financiering van eveneens 150.000 euro. ,,In de volgende fase worden externe fondsen benaderd en verwachten we steun mede vanuit de binnenstadsorganisatie Vaart in Assen.’’

De kunstenaars wijzen fijntjes op de tekst in de kunst en cultuurnota dat de gemeente het Drents Museum extra wil ondersteunen. Hierin staat verder dat de gemeente, ondanks de zeer beperkte financiële mogelijkheden, gezamenlijk met het museum op zoek gaat naar manieren om de betrokkenheid beter gestalte te geven ,,Het lijkt ons zeer redelijk dat de raad een zelfde attitude aanwendt ten gunste van de eigen lokale kunst- en cultuurgemeenschap’’, schrijft Campis.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu