Politie rukte 4600 keer uit voor incidenten met asielzoekers

De politie is vorig jaar 4600 keer ingeschakeld voor incidenten waarbij asielzoekers betrokken waren. Het ging veelal om winkeldiefstal of zakkenrollerij, maar ook om mishandelingen, bedreigingen en vernielingen.

Van alle zaken kwam ongeveer de helft bij het Openbaar Ministerie terecht (2610 strafbare feiten), vooral de diefstallen. Het gaat in totaal om 1710 personen, een groot aantal had dus meerdere misdaden op zijn geweten.

Van alle zaken die bij justitie landen, mondt een deel niet uit in een straf overigens. Zo’n 78 procent van de gevallen wordt voor een rechter gebracht, in acht procent zijn boetes uitgedeeld. Van de rechtszaken mondde 93 procent uit in een straf, maar welke straffen zijn opgelegd, is niet geregistreerd.

De daders blijken vooral asielzoekers te zijn die weinig kans maken op asiel. Bijna de helft van de verdachten bij de politie en het OM zijn afkomstig uit Algerije en Marokko. Op afstand volgen mensen uit Libië en Tunesië.

Dat blijkt uit een jaarlijkse rapportage die staatssecretaris Mark Harbers naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De telling van het aantal keren is een soort nulmeting, omdat de politie dit eerder niet apart registreerde voor asielzoekers. Alleen misdrijven op of rond opvanglocaties werden geregistreerd, maar nu is er voor het eerst een totaal overzicht. Vergelijkingen met eerdere jaren zijn dan ook niet echt te maken, zegt Harbers.

Opvanglocaties

In de rapportage is verder te lezen dat het aantal incidenten in opvanglocaties voor asielzoekers is toegenomen vorig jaar. Het gaat om het overtreden van huisregels, maar ook om scheldpartijen, agressief gedrag en zelfs geweldsincidenten.

De toename is opvallend: terwijl er steeds minder asielzoekers in opvanglocaties leven, nam het aantal incidenten juist toe van 11.820 naar 13.350. De gemiddelde ‘bezetting’ van de locaties van het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) nam juist af van 23.150 naar 21.180.

De stijging van het aantal incidenten komt vooral doordat er vaker huisregels werden overtreden. Ook is er vaker ‘verbale én non-verbale agressie en geweld’ gemeld. Vooral het aantal meldingen van een agressieve houding van asielzoekers en het maken van gebaren, nam met meer dan 50 procent toe. Het aantal geweldsincidenten bleef nagenoeg gelijk op 1520.

Kansloos

De rapporteurs denken dat het aantal incidenten toeneemt omdat de groep asielzoekers die nu wordt opgevangen veelal uit veilige landen komen en daardoor weinig tot geen kans maken op asiel. Deze groep is verantwoordelijk voor een derde van het aantal incidenten.

Uit het rapport blijkt verder dat vorig jaar de totale asielinstroom af nam in vergelijking met 2017. Vooral het aantal gezinsherenigingen nam af.

Woningen

Veel gemeenten blijken moeite te hebben om asielzoekers die mogen blijven een woning te kunnen bieden. ,,De krapte op de woningmarkt, concurrerende urgente groepen en het lastiger huisvesten van grote gezinnen zijn redenen,’' zeggen de onderzoekers. Gemeenten haalden daardoor hun opdracht niet, in de tweede helft van 2018 werden 2.930 minder vergunninghouders gehuisvest dan de overheid van hen wil.

Nieuws

menu