Politiek in Aa en Hunze schiet plan geluidswal Gieten af

Het resultaat is ‘uiterst pijnlijk’ maar de politiek in Aa en Hunze is het erover eens: langs de N33 bij Gieten komt geen geluidswal.

De raadscommissie vergaderde donderdagavond over het voorstel van burgemeester en wethouders niet te investeren in een geluidswal langs de N33 bij Gieten. Wil de gemeente iets doen wat merkbaar effect heeft, dan wordt het begrote bedrag van vier ton minimaal verdubbeld.

Een bedrag dat maatschappelijk niet verantwoord is, meent de politiek. Alternatieven zijn te duur of leveren te weinig op in geluidsreductie.

Harde klap

Inwoners uit Gieten die overlast ondervinden van de autoweg vinden het uiterst teleurstellend dat dit de uitkomst is van een strijd die acht jaar heeft geduurd. De klap komt hard aan omdat de gemeenteraad van Aa en Hunze anderhalf jaar geleden akkoord ging met de aanleg van een geluidswal langs de N33 bij Gieten. De plannen voor een geluidsscherm in Rolde werden toen afgeschoten.

Onder anderen Jan Abbas sprak namens de inwoners uit Gieten in: „Wat moeten wij nu nog doen, na jaren van gesprekken, bezwaren, mails, vergaderingen, et cetera. Er zijn moties ingediend, de geluidswal werd als speerpunt gebruikt in verkiezingsprogramma’s. Het voelt voor mij als kiezersbedrog. Waar blijft de vuist op tafel van de gemeente richting provincie en Rijkswaterstaat?”

Hoge kosten

De kosten zijn zo hoog opgelopen omdat het scherm op grondgebied van Rijkswaterstaat staat en de aanbestedingsprocedure via haar verloopt. Henk Santes (PvdA) vraagt zich af of het college wel op tijd met Rijkswaterstaat in gesprek is gegaan. Ja, zegt wethouder Co Lambert (GroenLinks), maar pas later werd duidelijk dat de kosten zo hoog opliepen. „We hebben hier tot hoog niveau met de afdeling juridische zaken over gesproken, maar dit is de uitkomst.”

De gemeente hoopte in eerste instantie dat de provincie en Rijkswaterstaat ook zouden bijdragen aan de geluidswal. Die doen niks, omdat het geluid niet uitstijgt boven de wettelijk norm. Lambert wijst er op dat de gemeente anderhalf jaar geleden met het besluit voor een wal van vier ton, al meer had gedaan dan wettelijk nodig was. Daarnaast zou een wal van circa acht ton in Gieten voor scheve gezichten in Rolde zorgen.

Reacties politiek

PvdA en CDA vinden dat het college nog tot het raadsvoorstel andere opties moet bekijken om de geluidshinder te verminderen. „We moeten de bewoners het gevoel geven dat we het belangrijk vinden er iets aan te doen”, zegt Klaas Jan Stol (CDA). Hij vindt dat de geloofwaardigheid van de politiek ter discussie staat.

Willem Bartelds (VVD) is het daar niet mee eens. „Ik snap de reacties en uitlatingen van Abbas wel. Het traject is zwaar teleurstellend. Maar we hebben duidelijke kaders afgesproken, onze nek ver uitgestoken. Als het kon hadden we het graag gewild, maar het lukt niet.”

Wethouder Lambert vindt het belangrijk dat er nu duidelijkheid is, maar geeft ook aan dat ‘niets voor altijd is.’ „Er zijn altijd weer nieuwe omstandigheden, nieuwe technieken.” Hij belooft dat de gemeente blijft kijken of er op de langere termijn wel iets haalbaar is.

Nieuws

menu