Polonaise blijft uit bij deal Coevorder sportclubs

FOTO ARCHIEF DVHN

Ook in Coevorden is flinke tijd gesteggeld over bezuinigingen op buitensportaccommodaties. Na jaren van ruziën, dreigen met rechtszaken, overleggen en plooien gladstrijken zijn de gemeente en de clubs er nu uit.

Iedere vereniging wordt nu gelijk behandeld. Daarvan is wethouder Joop Brink (PvdA) althans overtuigd. Sinds de gemeentelijke herindeling in 1998 ondernam Coevorden allerlei pogingen om geld dat naar de sportclubs ging te harmoniseren. Maar tot op de dag van vandaag betaalt de ene club wel ozb, krijgt de andere club een vergoeding voor onderhoud van de accommodatie en ontvangt de derde doodgewoon subsidie. ,,Van harmonisatie was nog lang geen sprake. Met het huidige voorstel wel. Nu is het echt gelijke monniken, gelijke kappen.’’

6.000 euro per veld
Voortaan krijgt iedere buitensportvereniging – twaalf voetbalclubs, twee korfbalverenigingen – in Coevorden geld op basis van het aantal elftallen dat competitie speelt. Daarvoor worden normen van de KNVB en NOC*NSF gehanteerd. ,,Heeft een vereniging zoveel teams, dan heeft die recht op zoveel velden. Daar staat 6000 euro per veld als vergoeding van de gemeente tegenover. Dat principe wordt al gehanteerd als een club slechts één team in de competitie heeft’’, legt Brink uit.

Bovenop die 6000 euro per veld komt 500 euro voor groot onderhoud aan de accommodatie. ,,Het is de bedoeling dat ze dat geld in een potje stoppen om te sparen. Dat geld is puur voor onderhoud van delen van de accommodatie die rechtstreeks met sport te maken hebben. Dus wel voor de kleedkamers, velden en het ballenhok, niet voor de kantine en de bestuurskamer.’’

Afstoten
Geen enkele club betaalt straks nog ozb of huur. ,,De gemeente stoot haar eigen werkzaamheden af. We hebben straks alleen nog een subsidierelatie met de verenigingen’’, zegt Brink. Sommige verenigingen hadden langlopende contracten over geld voor de sportcomplexen. Die worden nu afgekocht.

Kleine clubs gaven onlangs aan in de problemen te komen door het nieuwe beleid. Volgens hen zijn de gevolgen voor verenigingen met vijf velden veel minder groot dan clubs die nu nog drie velden hebben. NKVV uit Dalerpeel vreesde dat ze ’s ochtends om zeven uur al de eerste wedstrijd moest laten beginnen, om voor het donker klaar te zijn met het competitieprogramma. Volgens Brink is dat niet het geval. ,,Daarover waakt ook het objectieve rekenmodel van de KNVB en NOC*NSF. Sommige clubs zitten qua aantal elftallen net op de grens van net wel of net niet een extra veld, maar ergens moeten we een streep trekken.’’

Onderhoud
Hoe het onderhoud aan de velden straks wordt uitgevoerd, bepalen verenigingen dus zelf. ,,Sleen heeft op dit moment vijf velden en zou terug naar drie. De club heeft nu een dusdanig contract afgesloten dat er een veld wat minder wordt onderhouden. Het wordt minder vaak gemaaid, want niet iedere grasmat hoeft van FC Barcelona-kwaliteit te zijn. Veel clubs hebben contact met werkvoorzieningschap Emco over het onderhoud. Germanicus heeft een maaispecialist binnen de gelederen, dus daar hebben ze inmiddels een geschikte grasmaaier aangeschaft. Zo’n deskundige heeft Raptim niet, dus daar hebben ze het onderhoud uitbesteed.’’

Vorig jaar nog dreigden de voetbalverenigingen de gemeente Coevorden nog voor het gerecht te dagen vanwege de plannen. De kou is nu uit de lucht omdat de door Brink beloofde ‘zachte landing’ alsnog gestalte krijgt. De afhandeling en het afkopen van langdurige contracten kost Coevorden nog een keer een flinke hap geld: rond de vier ton. Brink rekent erop dat de politiek daarmee akkoord gaat. ,,Met eenmaal vier ton bezuinigen we immers jaarlijks structureel 250.000 euro.’’

Is Brink tevreden? ,,We lopen niet de polonaise door het gemeentehuis, maar de plannen zijn wezenlijk anders dan die van een jaar geleden. De clubs krijgen meer lucht.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu