Camera's moeten vele storingen van liften station Meppel verklaren en vandalisme tegengaan. 'Liften zijn niet ondeugdelijk, storingen vooral te maken met de manier waarop ze gebruikt worden'

Er komt cameratoezicht bij de liften op het station in Meppel. De camera’s moeten een afschrikkende werking hebben op vandalisme en een beter beeld geven van de oorzaken van de vele storingen en liftopsluitingen. ProRail heeft de camera’s inmiddels besteld, ze worden binnenkort geïnstalleerd.

Deze lift wordt intensief gebruikt.

Deze lift wordt intensief gebruikt. Foto: Daan Prest

Daarnaast gaat de gemeente Meppel naar verwachting deze maand nog in overleg met ProRail. Inzet van beide partijen is om te kijken hoe voorlichting gegeven kan worden aan de scholen en de sportverenigingen bij het station en inwoners aan beide zijden van het spoor over gebruik van de liften en hoe misschien zelfs afspraken hierover gemaakt kunnen worden. „We willen als gemeente ook graag de ervaringen van de gebruikers horen”, zegt Leo Weterings, woordvoerder van de gemeente Meppel.

Intensief gebruik

Regelmatig duiken de berichten op van storingen en liftopsluitingen op het station in Meppel. ProRail heeft besloten onderzoek te laten doen naar de liften, het cameratoezicht is daar onderdeel van. ProRail betwijfelt of de liften ondeugdelijk zijn, volgens de spoorbeheerder heeft het vooral te maken met de manier waarop ze gebruikt worden. „De liften zijn bedoeld voor intensief gebruik en mocht er iets aan de hand zijn met de liften, dan moet je daar actie op ondernemen. Maar dat is niet het beeld”, zegt Aldert Baas, woordvoerder van ProRail.

Vandalisme

Een deel van de problemen met de twee liften aan de voor- en achterzijde heeft volgens de woordvoerder te maken met vandalisme. „Molestaties en oneigenlijk gebruik van de liften. Bijvoorbeeld veel fietsen mee in de lift. Natuurlijk, fietsen kunnen erin, maar als je dan, al dan niet opzettelijk, met de fiets tegen de deur aan bonkt, dan kan zo’n lift daar niet tegen. We hebben ook veel te maken met molestaties, lijm in de knoppen in de liften. Ontzettend vervelend voor het publiek. Dit moet ophouden.”

Dat de lift halverwege het station, die alleen toegang geeft tot de perrons 2 en 3, een normaal storingsbeeld laat zien, versterkt dit idee. „Het is een gegeven dat de liften voor- en achteraan heel intensief gebruikt worden. De liften faciliteren niet alleen maar reizigers, maar met name wandelaars en fietsers die gebruik maken van het openbare wegennet. Kennelijk is er op die plek behoefte aan die functie en dan is daar het station met die liften. De vraag is of stationsapparatuur daarvoor bedoeld is”, zegt Aldert Baas. „Wat doen we met de verkeersstromen, dat is ook zeker onderwerp in de bespreking met de gemeente Meppel.”

‘We hebben een acuut probleem’

Leo Weterings stipt de plannen voor het stationsgebied aan waar de politiek van Meppel aan werkt. Hierin komt de situatie van verkeersstromen door de stationstunnel ook aan bod. „Dat is echter iets voor de langere termijn, nu hebben we een acuut probleem en we gaan met de gebruikers van de lift kijken hoe we dat kunnen verbeteren.”

De gemeentewoordvoerder kan zich goed voorstellen dat ProRail de blik werpt op het intensieve gebruik van de liften door anderen dan treinreizigers, maar maakt daarbij wel een kanttekening. „We moeten daarbij niet alleen naar de scholieren kijken. De liften zijn ook wel eens in het weekend kapot gegaan. We willen met alle groepen gebruikers het gesprek aangaan. Het is een probleem dat opgelost moet worden, dat zijn we met ProRail eens.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu