Proef met natuurlijke vijanden plaagrups weer succesvol: tot 75 procent minder nesten

Silvia Hellingman bij een boom met eikenprocessierupsen. Foto: archief Rens Hooyenga

De proef in Wapserveen, waarbij natuurlijke vijanden worden ingezet om de eikenprocessierups aan te pakken, is voor het derde achtereenvolgende jaar succesvol.

Net als beide voorgaande jaren is het aantal nesten van de plaagrupsen op de proeflocatie tot 75 procent minder dan in soortgelijke omgevingen waar geen maatregelen zijn genomen. En van de nesten, die er toch zijn gekomen, is 80 procent volledig leeggegeten door vogels of zijn de rupsen uitgeschakeld voor insecten, die hun eitjes in of op de diertjes afzetten.

Silvia Hellingman, initiator van de proef en onderzoeker van het Kenniscentrum Eikenprocessierups, maakt de resultaten van het derde jaar bekend in het toonaangevende (online) tijdschrift Nature Today . De proef in Wapserveen, die landelijk kan rekenen op veel belangstelling, wordt uitgevoerd in samenwerking met de boeren, inwoners, Vogelwacht, Vleermuizenwerkgroep en de gemeente Westerveld.

Amper twee in plaats van twintig nesten per boom

Op de proeflocatie, die bestaat uit een rij van 64 eikenbomen, wordt de eikenprocessierups bestreden door natuurlijke vijanden. Om de laan zo aantrekkelijk mogelijk te maken, zijn er nestkasten voor vogels en vleermuizen opgehangen, bloemen gezaaid en geplant en larven van gaasvliegen uitgezet. Ook is er gezorgd voor voldoende beschutting voor de insecten.

Dit leidde ertoe dat op de proeflocatie gemiddeld nog geen twee nesten van plaagrupsen per boom werden geteld, terwijl dit op de andere, soortgelijke locaties wel 20 nesten per boom waren.

De nesten waarin bijvoorbeeld sluipvliegen eitjes hebben afgezet, worden niet afgevoerd, maar ter plekke bewaard in speciale kisten. Zodoende worden de jonge sluipvliegen niet met de rupsen vernietigd, maar kunnen ze tot volle wasdom komen, uitvliegen en volgend jaar ook de strijd aangaan met de plaagrups.

Ook andere vogels dan mezen eten plaagrups

Tot dusver was bekend dat vooral mezen zich tegoed doen aan de rupsen, waarvan de brandharen ernstige klachten kunnen veroorzaken bij mensen en dieren. Uit de proef in Wapserveen blijkt dat ook bonte vliegenvangers, vinken, zwartkoppen, spreeuwen, ringmussen en spechten graag mee-eten. De initiatiefnemers zijn gestopt met het uitzetten van gaasvlieglarven, omdat het effect te gering was.

Volgens Hellingman blijkt uit de proef, mits de maatregelen correct worden genomen, dat de eikenprocessierups met succes kan worden bestreden door natuurlijke vijanden. ,,Niet uitroeien, maar beheersbaar houden.’’

De zorg voor de hulptroepen gaat ook in de winter door, wanneer er geen rupsen zijn. Volgens Hellingman moet er voldoende voer en water beschikbaar zijn voor de vogels en moeten de nestkasten worden onderhouden en schoongemaakt.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
Eikenprocessierups
menu