Progressief Westerveld reageert als door een wesp gestoken op gemeentelijk convenant over gebruik gewasbeschermingsmiddelen

Een boer bezig aan de lelieoogst. Foto Archief DvhN

‘College, doe het niet’. Met een ware hartenkreet roept Progressief Westerveld het gemeentebestuur op af te zien van het convenant dat het met telers wil sluiten over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

‘Ondertekening van het convenant verscheurt de samenleving verder dan nu al het geval is’, schrijft de partij in een open brief aan B en W. En: ‘Dit olifant-in-de-porseleinkast-convenant maakt de hele discussie zinloos en zet de boel onnodig op scherp’.

Steen des aanstoots is voor Progressief Westerveld een reeks afspraken die het college wil maken met vooral bollentelers. In de gemeente Westerveld is een aantal lelietelers zeer actief. Die maken bij het kweken van hun bollen royaal gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

Gewasbeschermingsmiddelen? Zeg maar gif!

Hier is in toenemende mate kritiek op. Die komt van omwonenden maar ook van actiegroepen als Bollenboos, Milieudefensie en Meten=Weten. Hier wil men doorgaans ook niet horen van de formele term ‘gewasbeschermingsmiddelen’ en wordt simpelweg over gif gesproken.

‘Het college’, luidt het in de brief, ‘heeft er voor gekozen om de gesprekken aan te gaan met heel veel landbouwpartijen en met een niet nader gespecificeerde groep niet-georganiseerde bewoners. Al die bewoners en organisaties die zich zorgen maken over de bollenteelt maar zich de afgelopen jaren, op verzoek van het college, hebben ingespannen om met elkaar in gesprek te blijven, zijn met dit voorstel in de kou gezet’.

‘Afgezwakte vorm van overeenkomst van 2015’

Inhoudelijk heeft Progressief Westerveld ook kritiek op het voorgestelde convenant. Het is volgens de briefschrijvers ‘een afgezwakte vorm’ van de overeenkomst die in 2015 tussen telers en drie toenmalige oppositiepartijen in de gemeenteraad werd vastgesteld. ‘Zo ontbreken in de nieuwe versie bijvoorbeeld afspraken over bescherming van waterwingebieden en Natura 2000-gebieden’.

Nieuws

menu