Provincie Drenthe: Nederland moet jeugdige vluchtelingen naar Nederland halen

De positie van vluchtelingen op het Griekse eiland Lesbos houdt ook mensen in Drenthe bezig. Deze foto is daar genomen en was te zien op een expositie in Assen. Foto: Yolanda Visser

Nederland moet compassie tonen met de akelige situatie van jeugdige vluchtelingen op Griekse eilanden en een aantal jeugdige asielzoekers naar Nederland halen.

Een motie van die strekking, ingediend door Statenlid Gertjan Zuur van het CDA, kreeg woensdag een ruime meerderheid in Provinciale Staten. Alleen VVD, Forum voor Democratie, PVV en Sterk Lokaal keerden zich er tegen.

‘Dit is een zaak van de landelijke politiek’

Fractievoorzitter Willemien Meeuwissen van de VVD zei dat haar fractie dit een kwestie van de landelijke politiek vindt, waar op dat niveau ruimschoots aandacht voor is. „Wij hoeven daar niet overheen”, verklaarde ze. „Het is een heel sympathieke motie”, vulde Alfred Schoenmaker van Sterk Lokaal aan. „Maar het initiatief voor dit soort kwesties ligt echt in Den Haag. Ik heb niet de kennis om te bepalen hoe ze daar moeten beslissen.” Nico Uppelschoten van het PVV verwacht dat de kinderen in Nederland met hun ouders herenigd zullen worden.

Andere partijen betoogden dat de Drentse Naoberschap niet ophoudt bij de provinciegrenzen en dat Drenthe een klemmend beroep moet doen op de landelijke overheid om kinderen te helpen in een uiterst benarde situatie. De kwestie raakt Drenten wel degelijk, zo betoogde fractievoorzitter Greetje Dikkers van de SP, omdat ze zich zorgen maken over deze kinderen.

Bewindsvrouw regelt opvang in Griekenland

Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (VVD) komt met een plan om 48 asielzoekerskinderen in Griekenland zelf op te vangen, verklaarde commissaris van de koning Jetta Klijnsma tijdens het Statendebat. De bewindsvrouw trekt geld uit om te zorgen dat deze kinderen daar op een goed adres worden opgevangen en geadopteerd.

Klijnsma neemt namens de provincies deel aan overleggen met het kabinet en de gemeenten over allerlei zaken aangaande asielzoekers en migratie. Ze verklaarde dat ze de mening van de Drentse Staten nog eens onder de aandacht van het kabinet zal brengen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu