Provincie Drenthe doet oproep aan minister Wiebes om hernieuwbare elektriciteit uit te wisselen met Duitse buurgemeenten

Foto: ANP ANP

De provincie Drenthe wil samen met de gemeente Emmen dat het mogelijk wordt gemaakt om hernieuwbare elektriciteit uit te wisselen met Drentse buurgemeenten. Om dat te realiseren, moet er door minister Wiebes van economische zaken een wetswijziging worden doorgevoerd.

De oproep wordt ook onderschreven door de provincies Overijsel en Limburg en de grensgemeenten Losser en Kerkrade.

Kansen belemmerd door regelgeving

De provincies melden dat zowel in Nederland als Duitsland kampt het grensgebied met overbelasting van het elektriciteitsnet. ‘Door de verschillen in vraag- en aanbodpatronen van elektriciteit aan de Nederlandse en Duitse kant van de grens te benutten, kan de overbelasting van het elektriciteitsnet worden verminderd. Door wet- en regelgeving is dit op dit moment echter niet mogelijk.’

Hierbij wordt verwezen naar de Elektriciteitswet 1998, waarin is bepaald dat elektriciteit alleen via verbindingen op het hoogspanningsnet grensoverschrijdend mogen worden getransporteerd. Ook is er geen verdrag tussen Nederland en Duitsland om de subsidies voor wind- en zonne-energie uitwisselbaar te maken.

Experimenteergebied

De eerder genoemde overheden willen dat de grensgemeenten in Nederland worden aangewezen als experimenteergebied en ontheffing van de regels krijgen. ‘Niet alleen kunnen de projecten dan worden uitgevoerd, maar ze dienen tegelijkertijd als proef voor deinvoering van nieuwe Europese regelgeving’.

Wanneer de regio’s worden benoemd tot experimenteergebied kunnen verschillende pilotprojecten worden uitgevoerd, waaronder de Smart Energy Region Emmen-Haren. Hierbij werkt de gemeente Emmen samen meten de Duitse buurgemeente Stadt Haren (Ems). Met een verbinding tussen de regionale netten in Emmen en Haren kan vraag en aanbod van hernieuwbare elektriciteit op het beter worden verdeeld. Hiermee kunnen de de problemen met netcapaciteit aan beide zijden van de grens worden verminderd en kunnen de aanwezige zon- en windparken efficiënter worden ingezet.

Nieuws

Meest gelezen

menu