Provincie Drenthe protesteert tegen ‘commerciële gasopslag’ en wil onderzoek naar ‘Langelo’

De provincie wil niet dat de NAM extra gas uit het Groningenveld wint en opslaat in Langelo, als dat gas niet wordt gebruikt om aan de leveringszekerheid te voldoen.

In een brief aan demissionair minister van Economische Zaken Henk Kamp schrijft de provincie: ‘Gasopslag uit louter commerciële redenen achten wij niet in overeenstemming met een planmatig gebruik van mogelijkheden tot het opslaan van stoffen en dient niet toegestaan te worden, omdat het niet overeenkomt met het doel van de gasopslag.’

Winning uit het Groningenveld

De gasopslag Norg in Langelo speelt een belangrijke rol bij de gaswinning uit het Groningenveld.

De NAM wil zogenoemd vlakker winnen; het hele jaar door een gelijke hoeveelheid gas uit de grond halen om de risico’s op bevingen te verkleinen. Gas waar in warme maanden geen behoefte aan is, kan in de gasopslag worden gepompt om in koude maanden er uit te worden gehaald. Leveringszekerheid betekent zoveel als een bepaalde hoeveelheid gas die altijd voorradig moet zijn; het mag niet gebeuren dat Nederlandse huishoudens in de kou zitten, omdat het gas op is.

Het ‘productievolume’ van de gasopslag is 5 miljard kubieke meter, Kamp wil een volume van 7 miljard kubieke meter toestaan, maar de Raad van State beoordeelde in september zijn motivering als onvoldoende. Huiswerk dus. Maar de provincie Drenthe is niet overtuigd van de noodzaak en wil niet dat problemen van Groningen (lees: bevingen) zich verplaatsen naar Drenthe.

‘Veel onrust en onvrede’

De provincie benadrukt in de brief dat in Langelo en omgeving nog steeds veel onrust en onvrede bestaat over de afhandeling van eerdere schade als gevolg van het bewegen van de bodem boven de opslag.

‘Het gebeurt al gedurende een periode van 20 jaar’, schrijft de provincie. ‘De oorzaak hiervan is drukverschil als gevolg van de jaarlijkse cyclus van injecteren en produceren van aardgas. Het is niet duidelijk of deze bodembeweging nog zal toenemen door het verhogen van de druk en het vergroten van de opslagcapaciteit. De NAM heeft aangegeven dat de gasopslag mogelijk tot 2060 in gebruik blijft. Het is gewenst dat diepgaand wetenschappelijk wordt onderzocht of het ‘ademen’ van de gasopslag schade aan gebouwen als gevolg kan hebben.’

Onlangs stuurde Gronings Kamerlid Henk Nijboer vragen naar minister Kamp over de gasopslag in Langelo. De PvdA wil weten hoe lang het moet duren tot de afhandeling van gaswinningsschade voor Drenten gelijk is aan die voor Groningers.

‘Tot op heden nog geen reactie’

De provincie trok ook al eens aan de bel hierover. In de laatste brief wordt dit punt andermaal benadrukt. ‘Al eerder adviseerden de Drentse overheden u te waken over de rechtsgelijkheid bij (onafhankelijke) afhandeling van schade door mijnbouwactiviteiten. Daarop is tot op heden geen reactie ontvangen.’

Nieuws

Meest gelezen

menu