Provincie Drenthe trekt bij minister aan de bel over uitbreiding vliegveld Lelystad

Lelystad Airport

De provincie Drenthe trekt middels een brief aan de bel bij de nieuwe minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen. Gedeputeerde Staten benadrukt, mede namens de gemeenten Meppel en Westerveld, dat Drenten geen overlast mogen ondervinden van de uitbreiding van Lelystad Airport.

‘Wij vragen om zorgvuldige en transparante besluitvorming’, schrijft GS in de brief.

Het college uit daarnaast zorgen over de Natura-2000 gebieden Holtingerveld, Dwingelderveld en het Drents-Friese Wold.

‘Veel lawaai en verstoring’

‘Wanneer er vrij laag en frequent over deze gebieden wordt gevlogen zal dit naar verwachting veel lawaai en verstoring met zich meebrengen. Dit zal voor de daar aangewezen Habitat- en Vogelrichtlijnsoorten mogelijk een significant negatief effect kunnen hebben. Wij zien graag nader onderbouwd welke negatieve effecten dit heeft op de aangewezen instandhoudingsdoelstellingen.’

GS en de beide gemeenten dringen aan op een snelle herindeling van het luchtruim. Te lage vlieghoogtes boven natuurgebieden moeten vervangen worden, vinden ze.

Tot donderdag houdt het ministerie een zogenoemde internetconsultatie . Mensen kunnen daarin online kenbaar maken wat ze vinden van de geplande uitbreiding van Lelystad.

Diverse fracties van D66 trokken afgelopen weekeinde aan de bel over de uitbreidingsplannen van Lelystad.

Lees hier: Wat betekent de uitbreiding van Lelystad Airport voor Drenthe?

Steeds meer inwoners en politici in Drenthe vragen zich af wat de uitbreiding van luchthaven Lelystad voor gevolgen heeft. Gedeputeerde Henk Brink (VVD) zei vorige week dat de provincie ‘zeer alert’ is.

Hij spreekt tegen dat de brief is gestuurd naar aanleiding van politieke vragen.

Ook in de gemeente Westerveld werd aan de bel getrokken. De fractie van Duurzaam Sociaal Sportief Westerveld - Sterk Westerveld (DSSW/SW) stelde vragen aan burgemeester en wethouders. ,,Het verbaast ons dat er vanuit Drenthe nauwelijks reacties aangemeld worden, terwijl het in Overijssel en andere delen van het land wel heel erg leeft’’, zei raadslid Geke Kiers.

,,Het is absoluut niet zo dat we niet wakker waren’’, zegt gedeputeerde Brink. ,,Wij zijn heel scherp op deze ontwikkeling, alleen zetten we dat niet elke dag in de krant. Het is heel goed dat mensen alert zijn. Wat ons betreft was er geen enkele twijfel dat we de belangen van Drenthe nadrukkelijk onder de aandacht zouden brengen bij de minister. De Drentse burger moet geen overlast ondervinden van de uitbreiding van Lelystad. De Drentse natuur evenmin.’’

Nieuws

menu