Provincie Drenthe wil 4 miljoen voor Expeditie naar Energieneutraal Wonen

Foto: ANP Foto: Lex van Lieshout

De Provincie Drenthe wil de Expeditie naar Energieneutraal Wonen de komende jaren voortzetten om inwoners te ondersteunen bij lokale energie-initiatieven en het verduurzamen van woningen.

Met het project wil de provincie duurzaamheid promoten. Gedeputeerde Staten stellen aan Provinciale Staten voor om 4 miljoen euro te investeren tot 2023.

Nieuwe subsidieregeling

Om inwoners van dorpen en buurtschappen te ondersteunen bij het opstarten van kleine lokale (coöperatieve) initiatieven wordt er een nieuwe subsidieregeling uitgewerkt. Hiermee wil de provincie het lokaal eigenaarschap in de energietransitie vergroten. De regeling wordt naar verwachting begin 2021 opengesteld.

Duurzame woningen

Voor het verduurzamen van woningen blijft de provincie de Energiebespaarlening ondersteunen en onder de aandacht brengen. Hiermee kunnen Drentse woningeigenaren geld lenen om hun huis te verduurzamen. De provincie meldt dat in de afgelopen drie jaar bijna 2.000 woningeigenaren hier gebruik van hebben gemaakt.


Expeditie naar Energieneutraal Wonen

De Expeditie naar Energieneutraal Wonen is een netwerkorganisatie van de provincie Drenthe waarbij verschillende partijen betrokken zijn. Binnen het netwerk wordt kennis gedeeld over de energietransitie en worden nieuwe ideeën ontwikkeld om de energietransitie te versnellen. De provincie speelt hierin een faciliterende en ondersteunende rol tussen gemeenten, woningbouwcorporaties, ondernemers, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en inwoners uit Drenthe.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu