Provincie Drenthe wil ruim 3,4 miljoen investeren in ondernemersloket 'Ik Ben Drents Ondernemer'

Foto: ANP Foto: "Lex van Lieshout"

De provincie Drenthe wil het ondernemersloket ‘Ik Ben Drents Ondernemer’ (IBDO) verder uitbreiden en met vier jaar verlengen. Hiervoor stelt Gedeputeerde Staten ruim drieënhalf miljoen euro beschikbaar.

Via het loket kunnen ondernemers ondernemers gebruik maken van allerlei vormen van hulp, onderzoek en ondersteuning. Met IBOD wil de provincie bijdragen aan het behoud van werkgelegenheid, en waar mogelijk deze uitbreiden.

‘Juist in deze tijd is het belangrijk dat mensen een baan hebben en dat er werk is,’ meldt gedeputeerde Henk Brink (VVD). ‘Een eigen zaak vraagt veel van de ondernemer. Je bent niet alleen met veel toewijding bezig met het uitoefenen van je vak. Je moet eigenlijk van nog zoveel meer dingen verstand hebben en ook vérder kijken dan vandaag en morgen. En helemaal nu, in deze huidige tijd van de coronacrisis.’

Herkenbaar loket

In het vervolg van het project worden meerdere initiatieven samengevoegd. Onder andere de OndernemersFabriek Drenthe en Kennispoort Drenthe worden geïntegreerd in de IBDO. Hiermee wil de provincie verschillende diensten vanuit één herkenbaar ondernemersloket aanbieden. Ook moet het onderwijs een grotere rol spelen bij het helpen van de ondernemers. De plannen voor het vervolg van IBDO zijn samen met de Drentse gemeenten en onderwijsinstellingen NHL Stenden Hogeschool, Drenthe College, Alfa-college en de Hanzehogeschool uitgewerkt.

Provinciale Staten besluit op 11 november of ze de komende vier jaar ruim 3,4 miljoen in het Drentse MKB willen steken.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu