Provincie stort 5 miljoen euro extra in Drents Monumentenfonds. Geld is beschikbaar voor restauratie van karakteristieke panden

De Mandenmakerij in Wilhelminaoord. Foto: Stefan Ammerlaan

De provincie Drenthe heeft 5 miljoen euro extra gestort in het Drents Monumentenfonds. Uit dit fonds kunnen eigenaren in Drenthe de restauratie, verduurzaming of herbestemming van hun bijzondere pand betalen tegen lage rente.

Binnen het fonds werken de provincie en het Nationaal Restauratiefonds sinds 2009 samen. Zij ondersteunen eigenaren van karakteristieke panden in de provincie Drenthe bij hun restauratieplannen. Doordat rente en aflossing terugvloeien in het fonds kunnen weer andere eigenaren geholpen worden bij de renovatie van hun pand.

Voorbeelden van restauratieprojecten in de afgelopen jaren zijn de Mandenmakerij in Wilhelminaoord het voormalig hotel Wapen van Drenthe in Assen.

,,Springlevend erfgoed dat met oog voor kwaliteit blijft behouden en daarmee het unieke karakter van Drenthe versterkt”, zegt fondsdirecteur Kees-Jan Dosker.

Een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk

Nationaal Restauratiefonds is een onafhankelijke stichting die zich zonder winstoogmerk inzet voor het in stand houden van monumenten in ons land. Dit doet het Restauratiefonds door het verstrekken van financieringen en het uitbetalen van subsidies aan eigenaren voor de restauratie, verduurzaming of herbestemming van hun monument.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu