Raad Midden-Drenthe: provincie Drenthe te afzijdig in strijd tegen stank Wijster

De provincie Drenthe moet haar verantwoordelijkheid nemen en actief deelnemen aan de bestrijding van stankoverlast door bedrijven op het ETP-terrein in Wijster.

Attero is, zo blijkt uit onderzoek met elektronische neuzen, de grootste veroorzaker van stankoverlast in Wijster en omstreken.

Attero is, zo blijkt uit onderzoek met elektronische neuzen, de grootste veroorzaker van stankoverlast in Wijster en omstreken. Foto: Marcel Jurian de Jong

Deze opdracht kreeg wethouder Jan Batelaan (VVD) woensdagavond mee van de gemeenteraad van Midden-Drenthe voor zijn volgende overleg met gedeputeerde Hans Kuipers (GroenLinks). De raad vindt dat de provincie zich te afzijdig houdt.

Uit onderzoek met elektronische neuzen is gebleken dat afvalverwerker Attero voor de meeste stankoverlast zorgt voor omwonenden in Wijster en Drijber. Op de tweede plaats gevolgd door Noblesse, het bedrijf dat slachtafval verwerkt. En juist voor deze bedrijven verleent de provincie de vergunningen en is dus ook verantwoordelijk voor de handhaving.

‘De provincie is het bevoegd gezag voor de grootste veroorzakers van stank’

Eerder zorgde de opstelling van de provincie al voor wrevel in de Midden-Drentse raad toen bleek dat het provinciebestuur de inrichting van een centraal klachtenloket geheel overliet aan de gemeente. En nu vrezen raadsleden dat de gemeente zich ook maar moet zien te redden met de afhandeling van de klachten. ,,De provincie is het bevoegd gezag voor de grootste veroorzakers van de geuroverlast en moet haar verantwoordelijkheid nemen’’, aldus Joop Kramer (PvdA).

En daar komt nog iets bij: wanneer de gemeente klachten doorspeelt naar de RUD en de regionale handhaver in actie komt, komt de rekening ook terecht bij de gemeente. En dat moet volgens de raad ook anders. ,,Het is uurtje factuurtje bij de RUD. Ik ben blij dat u met mij van mening bent dat de rekening bij de juiste overheid terechtkomt’’, zei Jan Schipper (CDA), wethouder van financiën.

Volgens Batelaan zijn de banden met de provincie op het punt van de stankoverlastbestrijding in Wijster al behoorlijk aangehaald. En het beeld dat er niets gebeurt na klachten dat bij veel mensen in Wijster en Drijber leeft, klopt volgens hem niet. ,,Er wordt wel degelijk gehandhaafd als er geuroverlast wordt geconstateerd.’’ Hoe dit gebeurt en welke consequenties dit voor de bedrijven heeft, liet hij in het midden.

‘Klachtensysteem overlast zelf getest met stank van lelietjes van dalen’

Na een flinke zeperd met de registratie van de klachten, zoals deze krant ontdekte, werkt het systeem volgens Batelaan nu naar behoren: ,,Ik heb het zelf getest met een klacht dat het stonk naar lelietjes van dalen in het gemeentehuis. Een dag later kreeg ik een bevestiging van mijn klacht en weer een dag later had ik een ambtenaar aan de telefoon, die meldde dat mijn klacht was doorgezet naar de RUD. Ik weet niet of dat laatste nu echt de bedoeling was.’’

Volgens Rudie Weima (GroenLinks) moeten gemeente én provincie de betreffende bedrijven via de vergunning verplichten de nieuwste technieken toe te passen om stank te voorkomen of in te dammen. ,,Die stank is er, dus moet je de oorzaak aanpakken.’’

Het onderzoek met de elektronische neuzen wordt voorlopig voortgezet.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu