Provincie wil extra miljoenen investeren in recreatie en de vier grote Drentse kernen

De provincie Drenthe wil extra miljoenen investeren in recreatie en Hoogeveen, Emmen, Meppel en Assen

De uitspraak van minister Wiebes dat Nederland zich uit de coronacrisis moet investeren lijkt aan Drenthe wel besteed. Het dagelijks provinciebestuur wil de komende jaren extra geld beschikbaar stellen voor recreatie en de vier grote kernen Hoogeveen, Emmen, Meppel en Assen.

De minister van Economische Zaken deed zijn uitspraak afgelopen maandag bij de presentatie van het Nationaal Groeifonds van 20 miljard euro, samen met minister van Financiën Wopke Hoekstra. ,,Als we nú geld uittrekken, hebben we het straks weer goed.’’

Plan al langer in de maak

Vanzelfsprekend is het plan voor de Drentse zogenoemde ‘Investeringsagenda PLUS 2020-2023’ niet in die ene dag tot stand gekomen. Het plan om 50 miljoen euro te investeren is al in de maak sinds het sluiten van het coalitieakkoord vorig jaar door PvdA, VVD, CDA, GroenLinks en ChristenUnie. Nadrukkelijke wens van het college was om samen met de andere partijen in Provinciale Staten te komen tot een breed gedragen verzameling investeringsvoorstellen. Uit in totaal 73 voorstellen kwam een boekje met 50 miljoen aan goede ideeën voort.

Toen in maart de coronacrisis uitbrak werd het eindvoorstel van Gedeputeerde Staten een paar maanden doorgeschoven. In die maanden is 13 miljoen euro extra gevonden (vandaar de PLUS). Dat bedrag wordt, na wat schuifwerk van de ene naar de andere pot met geld, wat GS betreft geïnvesteerd in recreatie (vooral recreatief fietsen), wonen en het nieuwe Regiostedenfonds. Dat fonds, een verbreding van het eerdere Binnenstadsfonds, is bedoeld om de vier kernen met grote regionale functie in de benen te houden. Volgens GS zijn geen plannen uit het pre-coronavoorstel geschrapt.

Hebben gemeenten en bedrijven op dit moment wel de middelen?

Met de provinciale bijdrage van 63 miljoen euro moet uiteindelijk een veel groter bedrag worden geïnvesteerd in Drenthe, via cofinancieringstrajecten. Maar hebben gemeenten en bedrijven op dit moment de middelen om te investeren? Aan gemeenten worden, vanwege hun veelal financieel niet rooskleurige positie, geen eisen gesteld, benadrukt gedeputeerde Cees Bijl (PvdA). Henk Brink (VVD) zegt: ,,Vanuit VNO-NCW MKB Noord horen we constant: blijf die ondernemers ondersteunen. En wij merken nog niet dat ze niet willen investeren.’’

Daarnaast gaat de provincie de komende maanden aan de slag om door Europa en het Rijk beschikbaar gestelde fondsen naar Drenthe te halen. GS mikt zodoende ook op het eerder in de week gepresenteerde ‘Wopke-Wiebesfonds’ van 20 miljard.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu