Provincie wil meer bijen en vlinders in Drenthe en subsidieert groene bewonersinitiatieven

Foto: Pixabay

De provincie wil dat Drenthe bij- en vlindervriendelijker wordt. Inwoners die een goed idee hebben voor vergroening van de omgeving kunnen vanaf 1 januari aanspraak maken op een subsidieregeling.

In totaal is 20.000 euro beschikbaar voor bewonersinitiatieven. Het geld kan onder meer besteed worden aan het omvormen van een gazon naar een bloemrijk grasland of het maken van bijenhotels.

Boerenlandvlinders

De subsidieregeling komt voort uit de motie Boerenlandvlinders van juni 2017. De Provinciale Staten meldden daarin zich zorgen te maken over de neergang van de biodiversiteit in het landelijk gebied. Vooral vlinders, bijen en insecten verdwijnen snel. Uit onderzoek blijkt dat dit komt door een gebrek aan goed leefgebied. Samen met de gemeenten, de waterschappen en groene organisaties werkt de provincie aan maatregelen om deze achteruitgang te stoppen.

Nieuws

menu