Kwestie lelieteelt bij natuurgebieden blijft gemoederen bezighouden. Provincie Drenthe koopt tijd voor hoger beroep tegen rechterlijke uitspraak

Moet de provincie strenger zijn tegen lelietelers bij natuurgebieden? De kwestie is voorlopig niet uit de wereld, nu het provinciebestuur in hoger beroep gaat tegen de geruchtmakende rechterlijke uitspraak van 18 juni.

Het poten van lelies op een perceel in de buurt van de VAM.

Het poten van lelies op een perceel in de buurt van de VAM. Foto: Gerrit Boer

De rechtbank Noord Nederland vindt dat de provincie ten onrechte oordeelde dat een teler in de buurt van het Holtingerveld geen vergunning nodig had op basis van de wet Natuurbeheer. Het ging om onder meer de aanleg van drainage en de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen ten behoeve van de lelieteelt. Het Holtingerveld is een beschermd natuurgebied (Natura 2000). De provincie weigerde handhavend op te treden toen Milieudefensie Westerveld daarom vroeg en die stapte vervolgens naar de rechtbank.

Vanwege vakantie meer tijd nodig

„We tekenen eerst pro forma beroep aan”, zegt gedeputeerde Henk Jumelet (CDA). „We kunnen nog niet precies aangeven wat onze inhoudelijke overwegingen zijn om in hoger beroep te gaan. Vanwege de vakantie hebben we wat meer tijd nodig om de uitspraak goed te bestuderen.”

De kwestie is belangrijk voor zowel boeren als natuurbeschermers. Boeren vrezen steeds meer verstrikt te raken in gerechtelijke procedures als ze in de buurt van Natura 2000 gebieden opereren, natuurbeschermers denken dat ze nu mogelijkheden hebben om de de in hun ogen schadelijke activiteiten verder aan banden te leggen.

Lelieteler zit er al lang

In 2017 ging de Wet Natuurbescherming in. Die verplicht de provincies om de Natura 2000 gebieden te beschermen en daarom moeten provincies activiteiten in de omgeving met vergunningen aan banden leggen. In de omgeving van het Holtingerveld zit al veel langer een lelieteler en de provincie stelde dat er op grond van oude rechten geen vergunningplicht was voor diens activiteiten.

De rechter oordeelde dat deze redenering geen hout snijdt. De lelieteler begon met een hectare, nu zijn het er honderd, stelde hij vast. Daarom kun je niet zeggen dat het gaat om één en hetzelfde project.

De lelieteelt leidt al enkele jaren tot spanningen in de gemeente Westerveld. Een groep inwoners, verenigd in Meten = Weten, vreest dat het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen ernstige gevolgen heeft voor hun gezondheid. De lelieltelers wijzen er op dat ze het gebruik van schadelijke middelen al ver hebben teruggedrongen. Een project van telers, provincie, waterschappen en het rijk moet dit nog verder terugdringen. Vanwege de gespannen verhoudingen zijn de omwonenden daar in eerste instantie niet bij betrokken, de bedoeling is dat de dialoog in een later stadium wel weer op gang komt.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu