Psychiatrische kliniek in Zuidlaren gaat dicht

Zorginstelling Lentis gaat de psychiatrische kliniek voor volwassenen in Zuidlaren in de loop van 2018 sluiten. Het gros van de dertig bedden is leeg omdat Lentis cliënten vaker vanuit een thuissituatie behandelt.

Die verandering in de zorgverlening is in 2012 al ingezet en krijgt nu steeds meer vorm. ,,Voor cliënten gaat het maatschappelijk herstel beter als ze zoveel mogelijk vanuit hun eigen omgeving een behandeling ondergaan’’, vertelt directeur volwassenenpsychiatrie Yonas Tewelde.

Hij stelt dat voldoende bedden beschikbaar blijven bij andere Lentis-klinieken in de stad Groningen en Winschoten als een opname toch noodzakelijk is. De dertig personeelsleden die in de kliniek in Zuidlaren werken, kunnen aan het werk bij andere afdelingen binnen Lentis.

De Lentis-directeur benadrukt dat de sluiting niet tot banenverlies leidt. Door de veranderende werkwijze ontstaan volgens hem juist vacatures. Lentis heeft in Zuidlaren meer afdelingen. De volwassenenpsychiatrie is daar één van.

De voorgenomen sluiting is besproken met medewerkers, de cliëntenraad en medezeggenschapsraad. Zij worden op de hoogte gehouden van de vervolgstappen.

Nieuws

Meest gelezen

menu