PvdA Aa en Hunze teleurgesteld over het niet betrekken burgers bij regionale energie strategie

De PvdA-fractie in de gemeente Aa en Hunze is teleurgesteld over de gang van zaken rond het betrekken van burgers bij de zogeheten Regionale Energie Strategie (RES). En dan vooral dat burgers juist niks gevraagd wordt.

RES

RES ANP

Het steekt de fractie, zo blijkt uit raadsvragen, dat het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze ogenschijnlijk weinig heeft gedaan met een motie van 31 oktober.

Daarin werd het college gevraagd om een communicatie- en participatieplan te maken. Ook moest worden bekeken of er behoefte zou zijn aan een gemeentelijke adviesraad van de RES.

Wind- en zonneparken

In het RES maken gemeenten het komende jaar hun ambities kenbaar voor meer duurzame opwekking van energie door bijvoorbeeld wind en zonneparken. Inmiddels ligt er een Drentse conceptversie van de Regionale Energie Strategie op het bureau.

Volgens de PvdA Aa en Hunze is het echter volstrekt onduidelijk welke acties - en volgens welke strategie - het afgelopen half jaar zijn uitgevoerd rond de energiestrategie.

Raadslid Henk Santes wil dan ook weten ‘waarom de gemeente Aa en Hunze de raad het afgelopen half jaar niet heeft geïnformeerd over de voortgang en over nieuwe ontwikkelingen’, zo valt te lezen in de vragen. ,,Wij zijn zeer teleurgesteld over deze gang van zaken. Terwijl juist dit onderwerp zich bij uitstek leent om de bevolking, maar ook de gemeenteraad te betrekken en te verbinden.”

Geen plan van aanpak

Santes laat doorschemeren dat er überhaupt geen plan van aanpak is, maar dat de overkoepelende RES-organisatie een ‘gereedschapskist voor deelnemende partijen’ beschikbaar heeft gesteld.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu