PvdA Tynaarlo woedend over getreuzel met Kindpakket: kinderen uit arme gezinnen staan in de kou

De gemeente Tynaarlo treuzelt al twee jaar om het voor gezinnen met lage inkomens gemakkelijker te maken om gebruik te maken van allerlei tegemoetkomingen. De raadsfractie van de PvdA spreekt er schande van.

Sporten is belangrijk voor kinderen, maar je hebt wel geld nodig om bijvoorbeeld een judopak aan te schaffen.

Sporten is belangrijk voor kinderen, maar je hebt wel geld nodig om bijvoorbeeld een judopak aan te schaffen. Foto: Kees van de Veen

Ouders maken nu vaak geen gebruik van financiële tegemoetkomingen omdat zij onvoldoende op de hoogte zijn van het bestaan er van, constateert fractievoorzitter Koos Dijkstra van de PvdA. Twee jaar geleden kreeg hij er in de raad de handen voor op elkaar om daar wat aan te doen. „Maar daar is nog niets van terecht gekomen”, concludeert hij uit antwoorden die hij kreeg op raadsvragen.

Schoolreisje, laptop, muziekles...

Kinderen gaan op schoolreisje, ‘moeten’ naar een sportclub en op muziekles, en zonder laptop of tablet lukt het op school ook niet meer. Het grootbrengen van kinderen kost een lieve duit. Kinderen uit gezinnen met lage inkomens raken dan ook gemakkelijk op achterstand, maar gelukkig zijn er allerlei tegemoetkomingen om dat te voorkomen.

Helaas gaat het naar goed Nederlands gebruik wel weer om allerlei verschillende potjes en regelingen, waardoor ouders al snel door de bomen het bos niet meer zien. Op voorspraak van de PvdA besloot de gemeenteraad om naar voorbeeld van de gemeente Assen een Kindpakket in te voeren.

In dat pakket zijn alle regelingen samengevat, waardoor ouders via een website heel gemakkelijk geld kunnen aanvragen voor zaken op het gebied van school, sport, cultuur of bijvoorbeeld een verjaardag.

‘Voorkom dat armoede erfelijk wordt’

„In Assen nam gebruik van de voorzieningen door dat kindpakket ineens flink toe”, weet fractievoorzitter Koos Dijkstra van de PvdA. Dat klopt, blijkt uit een reactie van een woordvoerster van Assen. Het aantal aanvragen voor zowel het sport- en cultuurfonds als voor het leerfonds verdubbelde naar circa 400, toen Assen in 2017 het Kindpakket invoerde. In 2018 en ‘19 groeide het aantal aanvragen door naar respectievelijk bijna 600 en 800. In 2020 is de groei wel tot stilstand gekomen, aldus de woordvoerder.

Raadslid Dijkstra: „Daaruit blijkt dus wel dat mensen niet van alle regelingen gebruik maken als je die niet goed onder hun aandacht brengt. Dat is heel jammer, want we moeten voorkomen dat armoede van de ene generatie op de andere over gaat.”

In Tynaarlo gaat het om ongeveer 225 gezinnen

Afgaande op de gegevens van de website Tynaarlo in cijfers moeten er in de gemeente ongeveer 225 huishoudens met kinderen zijn met een laag inkomen. De gemeenteraad besloot in november 2018 dat er een Kindpakket moet komen. Dit naar vroeg Dijkstra het college hoe het er mee staat. „De laatste ambtelijke gesprekken met partijen die betrokken moeten worden bij het opstellen van het Kindpakket zijn in 2018 geweest”, staat in de antwoorden op de vragen van de PvdA. „Daarnaast staat de uitvoering van het armoedebeleid op een laag pitje vanwege het ontbreken van voldoende capaciteit.” De gemeente belooft verder het armoedebeleid te zullen evalueren en de ontwikkelingen in de buurgemeenten op de voet te volgen.

De stoom kwam uit Dijkstra’s oren toen hij dit las. „Schandalig. Het lijkt er bijna op dat ze vinden dat het te veel geld kost als ouders wel van alle regelingen gebruik maken. Terwijl het zo belangrijk is dat alle kinderen een goede start kunnen maken.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu