PvdA-vragen over sloop Verzetsbuurt in Hoogeveen

De fractie van de PvdA in de gemeenteraad van Hoogeveen is nog niet gerust op het plan om ruim zestig woningen te slopen in de Verzetsbuurt in Hoogeveen. Zij stelt hierover schriftelijke vragen aan B en W.

Het gaat in dit geval om woningen aan de Juliana van Stolbergstraat, Gebroeders Poststraat en de Tandarts Schipperstraat.

De PvdA vindt dat het aanbod van betaalbare sociale huurwoningen op peil moet blijven. De sociaaldemocraten vragen zich af of dit wel het geval blijft voor deze doelgroep.

Raadslid Wolter Dekker: ,,Voor zover wij begrijpen, worden leegstaande woningen tijdelijk verhuurd met het oog op de leefbaarheid. We zijn benieuwd hoe realistisch de verwachting is dat de leegstaande huizen daadwerkelijk worden verhuurd. Dit is een belangrijk aspect voor de leefbaarheid in de buurt.’’

Ook wil de PvdA ween of de huidige huurders kunnen terugkeren in de wijk, indien zij dit wensen. En of de nieuwbouwwoningen dan nog betaalbaar zullen zijn.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu