PvdA wil onderzoek Rekenkamer naar ijsbaan/zwembad in Hoogeveen: ‘Het is los zand’

Impressie van het complex met kunstijsbaan en zwembad in Hoogeveen. Illustratie: gemeente Hoogeveen

De PvdA in Hoogeveen wil dat de onafhankelijke Rekenkamer onderzoek doet naar de gang van zaken rond de gecombineerde bouw van een kunstijsbaan met zwembad.

Over dat plan wordt donderdag in de gemeenteraad gedebatteerd. De PvdA dient tijdens die vergadering een motie in, met het verzoek aan de Rekenkamer om de rechtmatigheid en doelmatigheid van het proces onder de loep te nemen en een doorrekening te (laten) maken van het totale financiële plaatje.

Geen twijfel

,,We willen antwoord op de vraag of we als raad op een goede en verantwoorde wijze een besluit kunnen nemen over een project van ruim 31 miljoen euro’’, legt fractievoorzitter Inge Oosting uit. ,,Daar mag op voorhand geen twijfel over bestaan.’’ Dat besluit moet al op 12 juli genomen worden.

Volgens de PvdA zitten nu nog te veel financiële onduidelijkheden en onzekerheden in het plan. ,,Het is los zand’’, typeert Oosting. ,,Als raad moeten we vooraf zeker kunnen zijn, dat we voldoende en juist geïnformeerd zijn over de gevraagde gemeentelijke investering van 20 miljoen euro en wat de risico’s zijn.’’

‘We staan niet alleen’

Eerder al had de raad een waslijst aan vragen en opmerkingen voor wethouder Erwin Slomp, die dit zware dossier over heeft genomen van zijn voorganger, Jan Steenbergen. ,,We staan niet alleen’’, constateert Oosting. ,,Meer partijen voelen zich ongemakkelijk bij deze situatie.’’

De Rekenkamer is een extra controlemogelijkheid voor de gemeenteraad, waar het college buiten staat. De PvdA roept de andere fracties donderdag op gebruik te maken van de onafhankelijke toetsing. ,,We moeten weten of alle stappen rechtmatig zijn gezet en geborgd en de procedures correct doorlopen. Is de raad verder voldoende en op het juist moment geïnformeerd? En klopt het financiële verhaal?’’

‘We willen geen financiële strop voor Hoogeveen’

De PvdA heeft achter de schermen niet gezocht naar partijen die de motie op voorhand mede willen ondertekenen. ,,Als partij hebben we van meet af aan een duidelijke lijn getrokken. Deze motie is een logische stap. We willen dat graag in de openbaarheid doen en in volledige transparantie.’’ Dat de tussenstap de provinciale deadline (ijsbaan eind 2019 open) voor 5 miljoen bouwsubsidie schier onhaalbaar maakt, vindt de PvdA geen reden er van af te zien. ,,Snelheid mag niet boven zorgvuldigheid gaan. We willen geen financiële strop voor Hoogeveen.’’

De partij stemde in maart 2017, met twee raadsleden van het CDA, als enige fractie in de Hoogeveense gemeenteraad tegen het raadsvoorstel om een ijsbaan aan te leggen voor 18,8 miljoen euro. ,,We zijn niet tegen een ijsbaan”, benadrukt Oosting, ,,maar het is geen voorziening die met gemeentelijk geld aangelegd moet worden.’’

‘Zwembad is noodzakelijke basisvoorziening’

De PvdA maakt zich hard voor de aanleg van een nieuw zwembad in plaats van een ijsbaan. Oosting: ,,Een zwembad is een noodzakelijke basisvoorziening. Het huidige zwembad De Dolfijn is sterk verouderd en biedt te weinig mogelijkheden voor zowel recreatief zwemmen en doelgroepzwemmen als breedte- en topsport. Door een nieuw zwembad aan te leggen, met een 50 meter wedstrijdbad, wordt gehoor gegeven aan een wens van een groot deel van de Hoogeveense bevolking.’’

Nieuws

Meest gelezen

menu