Raad Assen ziet geen brood meer in Toeristisch Recreatie Zone

Het gemeentehuis bleef donderdagavond vrijwel leeg. De raad vergaderde digitaal. Eigen foto

Assen lijkt de ontwikkelingen in de Toeristisch Recreatieve Zone (TRZ) te hebben afgeschreven. De gemeenteraad ziet er binnen afzienbare tijd geen projecten van de grond komen.

De plannen bij Assen-Zuid waren indrukwekkend met een Factory Outletcentrum (FOC), een 400-meter-kunstijsbaan, skibaan, kartbaan en tal van andere projecten op het gebied van sport en ontspanning.

Miljoenen niet meer specifiek voor TRZ

Het FOC werd echter door de provincie afgeschoten en de ijsbaan aan Hoogeveen toegewezen. Daarmee verviel de basis voor andere projecten. Weliswaar zijn er, aldus wethouder Mirjam Pauwels (VVD), nog gesprekken met potentiële initiatiefnemers, maar echt voortgang zit daar niet in.

Gedreven door miljoenentekorten heeft de reservering van 4 miljoen euro die specifiek bedoeld was voor de ijsbaan, in het donderdagavond door de raad besproken herstelplan een algemenere bestemming gekregen. Het geld kan nu breed voor allerlei projecten in de stad worden gebruikt.

Stadspartij Plop en PvdA tegen

Dit zeer tegen de zin van Stadspartij Plop en de PvdA. Die dienden een amendement in om de 4 miljoen euro alleen voor ontwikkelingen in de TRZ te bestemmen. Pauwels zei te begrijpen dat beide partijen het geld vast willen prikken. Volgens haar is de reservering ook zeker niet verloren voor de TRZ. ,,Ik ben blij dat er nog een spaarpotje is en de TRZ is daarbij zeker belangrijk.’’

De raad dacht daar wat ruimer over en zag zeker met het oog op alle gevolgen die de coronacrisis ook voor Assen heeft, wat ruimere bestedingsmogelijkheden. ,,We hebben nu de handen vrij, anders blijft het geld toch maar dood liggen’’, zei Hans Marskamp (GroenLinks). ,,Investeer in wat we hebben’’, oordeelde Ronald Witteman (CDA). En 50Plus zag helemaal geen ontwikkelingen van de grond komen in de TRZ en wil het geld in crisistijd gebruiken.

Prachtige kansen grijpen

Cor Staal (ChristenUnie) zei dat het prachtig zou zijn wanneer er alsnog initiatieven komen voor de TRZ. ,,Maar als er andere prachtige kansen zijn, zou het toch zonde zijn wanneer we daar nee tegen moeten zeggen? Wij willen het beste voor Assen.’’ D66 vindt dat er ruimte moet zijn voor andere opties. Ook de SP wil de mogelijkheid om te kiezen voor andere mogelijkheden open houden.

De Drentse hoofdstad had een tekort van 14 miljoen euro op de begroting. Ook voor de jaren daarna stond er een miljoenenverlies onder de streep. Reden voor de provincie Drenthe om de stad onder toezicht te stellen. Elke uitgave moet nu door de provincie worden goedgekeurd.

Al met al is een bezuinigingspakket van 5,5 miljoen euro gerealiseerd. Dat bedrag loopt de komende jaren nog op naar 7 miljoen. Verder is een stevige greep gedaan in de spaarpotten: er zijn vele miljoenen onttrokken aan de reserves. Daarnaast is ruimte gevonden door het overschot op de FlorijnAs, het 200 miljoen kostende project om Assen klaar te maken voor de toekomst, elders in te zetten. Dat gaat om 6,4 miljoen euro.

Zaakjes voor even op orde

Door het herstelplan, waar PvdA en Plop tegen stemden, heeft Assen de financiële zaakjes (voor even) weer op orde. De coronacrisis en en de gevolgen daarvan gaan de komende jaren een enorme impact hebben op het gemeentelijk huishoudboekje. Wat Assen precies staat te wachten is nu nog niet te voorspellen, zeggen B en W. ,,De effecten van deze crisis zijn nog moeilijk in te schatten.’’

De gemeente werkt aan een totaalbeeld en een risico/impact-analyse om gedurende het jaar inzicht te houden op de maatregelen en de effecten van de coronacrisis. In juni moet hier meer duidelijkheid over zijn.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu