Raad Borger-Odoorn wil vaart maken met onderzoek bouwen binnen bebouwde kom

Nieuwbouw. Pixabay

De voltallige raad van Borger-Odoorn wil dat het college tempo maakt met het onderzoek naar woningbouwmogelijkheden binnen de bebouwde kom (inbreiding). Hoe sneller dit in kaart is, hoe beter, meent VVD-fractievoorzitter Erik Huizing.

Wonen op het platteland zit goed in de lift. De rust en ruimte worden gewaardeerd. En voor je werk ben je niet langer afhankelijk van de afstand tot de plek waar je werkt. En thuiswerken is, mede door de coronacrisis, steeds meer gemeengoed geworden. Borger-Odoorn wil op deze trends inspringen door te kijken waar er binnen de gemeente bouwmogelijkheden zijn.

De raad mende het college met een motie meteen richting hoogste versnelling. ,,Wij juichen dat initiatief van harte toe en hopen vurig dat u dit snel doet”, aldus Huizing. Bovendien biedt dit ook kansen om de leefbaarheid en de voorzieningen binnen het dorp te behouden. De kans dat jongeren blijven in plaats van vertrekken wordt bovendien groter als er meer voor hun geschikte woningen bij komen, stelt hij.

D66 benoemde ook de komst van meer levensloopbestendige woningen voor ouderen, zodat zij langer in eigen dorp kunnen wonen. Wat betreft inbreiding ziet fractievoorzitter Martin Hoogerkamp vooral kansen in Exloo, Valthe en Klijndijk.

De raad ziet graag dat het college in het eerste kwartaal van volgend jaar met een concrete planning komt.

Zwengel aan woningbouw

Wethouder Nynke Houwing liet weten blij te zijn met de motie. Maar waarschuwde daar wel bij dat het niet de bedoeling is dat er straks overal ongebreideld gebouwd gaat worden. ,,Het is vooral de bedoeling een zwengel te geven aan de woningbouw.” Ze verwacht de raad in de loop van 2021 meer te kunnen vertellen over de verdere voortgang.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu