Raad De Wolden stelt eisen aan azc Echten

FOTO ARCHIEF DVHN Archief DvhN

De gemeenteraad van De Wolden heeft zich vanavond achter de bange en boze omwonenden van recreatiepark Van Harte in Echten geschaard en harde eisen gesteld aan de komst van een asielzoekerscentrum. Het college van B en W, dat moet beslissen over het azc, werd opgeroepen strikte voorwaarden te verbinden aan de komst van vluchtelingen.

De gemeenteraad van De Wolden heeft zich vanavond achter de bange en boze omwonenden van recreatiepark Van Harte in Echten geschaard en harde eisen gesteld aan de komst van een asielzoekerscentrum. Het college van B en W, dat moet beslissen over het azc, werd opgeroepen strikte voorwaarden te verbinden aan de komst van vluchtelingen.

Een motie, die werd ondersteund door alle fracties in de raad, stelt dat het college het COA moet aansporen zoveel mogelijk gezinnen in Echten te plaatsen. Ook moet het openbaar vervoer sterk worden verbeterd en moet er een fietspad worden aangelegd langs de gevaarlijke weg van Ruinen naar Echten, waaraan het vakantiepark Van Harte, het beoogde azc, ligt.

Ook vinden de raadsfracties dat er een volledig veiligheidsplan moet komen en dat de bereikbaarheid van mobile telefoons in het gebied, die nu nog sterk te wensen overlaat, sterk wordt verbeterd. Er moet een hardheidsclausule komen voor buurtbewoners, die ‘om persoonlijke redenen' gedwongen zijn hun in waarde verminderde huis te verkopen.

Aanvullend stelt de raad dat de beide verenigingen voor dorpsbelangen moeten worden ondersteund, dat het COA zaken moet doen met leveranciers uit de directe omgeving, dat er een integratieplan voor de nieuwe bewoners moet komen en dat de aanwezigheid van het azc over 5 jaar moet worden geëvalueerd. ,,En alleen bij een positieve beoordeling kan het coontract met 5 jaar worden verlengd'', aldus Erik Verheijen van GroenLinks.

Voorafgaand aan de vergadering eisten omwonenden dat het college naar hen luistert. Ze zijn niet tegen een azc, maar willen er alleen gezinnen hebben en geen alleenstaande mannen. En dat er veiligheidsgaranties vooraf worden gegeven. Het overleg met omwonenden is om die reden onlangs mislukt. Mensen zijn boos opgestapt. Omwonende Remco van der Wilt noemde het overleg een ‘schertsvertoning': ,,Het ging alleen over de kleur van het hek.''

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
Gevlucht
menu