Raad Midden-Drenthe zegt nee tegen coronafonds van 400.000 euro. 'Extra geld moet uit Den Haag komen'

Het voorstel van D66 en GroenLinks de ozb eenmalig met zes procent extra te verhogen om zo een coronafonds voor bedrijven en instellingen in Midden-Drenthe te vormen, heeft het niet gered.

Foto:

Foto: Lex van Lieshout

De extra verhoging, bovenop de voorgestelde verhoging van 1,6 procent, zou de gemeente een slordige 400.000 euro opleveren. Met dat geld wilden D66 en GroenLinks bedrijven en instellingen, die zwaar hebben te lijden onder het coronavirus, financieel ondersteunen.

Mooi cadeautje

,,Een mooi cadeautje. Ik hoop dan ook dat u het wilt aannemen’’, sprak Arnoud Knoeff van D66 donderdagavond hoopvol tijdens de digitale begrotingsvergadering.

Dat was wethouder Jan Schipper (CDA) geenszins van plan. ,,Als er door toedoen van het coronavirus extra middelen nodig zijn, dan moeten die van het Rijk komen. Ik ben niet bereid een beroep te doen op onze burgers en ondernemers.’’

Midden-Drenthe heeft twee ton overheidssteun ontvangen om de coronanood te lenigen bij culturele instellingen, buurt- en dorpshuizen en scouting. De motie van D66, PvdA, ChristenUnie en CDA om dit geld zo snel mogelijk te besteden, vond wél gehoor bij de portefeuillehouder. ,,Er is geen tijd om op formele procedures te wachten’’, moedigde Joop Kramer (PvdA) de wethouder aan.

Aandacht voor vereenzaming

Ook vraagt deze moeilijke tijd om extra aandacht voor de vereenzaming van mensen. Niet alleen ouderen, maar ook jongeren en jonge volwassenen. Wethouder Dennis Bouwman (PvdA) erkende dat eenzaamheid een groot probleem is in coronatijd en zegde toe met de organisaties in het veld om tafel te gaan voor een plan van aanpak.

Gemeentebelangen Midden-Drenthe heeft de wens voor een vrijliggend fietspad langs de Beilervaart laten varen. Als het aan de ChristenUnie ligt, moet er in deze weg een landbouwsluis komen om het doorgaande verkeer te weren en het tracé veiliger te maken voor fietsers. Ronduit boos was Charles de Haas (Gemeentebelangen Smilde Beilen Westerbork) dat er geen verhard fietspad komt naar de historische Veenbrug in Smilde.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu