Raad Midden-Drenthe tikt wethouder op vingers: veiligheid van fietsers langs Beilervaart bovenaan lijst

Niet de aanleg van een fietspad langs het Oranjekanaal moet de hoogste prioriteit hebben, maar de veiligheid van fietsers op de gevaarlijke weg langs de Beilervaart.

Vier jaar geleden werd de weg langs de Beilervaart al omgedoopt tot 60-kilometerzone, maar nog altijd is het er gevaarlijk voor fietsers.

Vier jaar geleden werd de weg langs de Beilervaart al omgedoopt tot 60-kilometerzone, maar nog altijd is het er gevaarlijk voor fietsers. Foto: Gerrit Boer

Een unanieme gemeenteraad van Midden-Drenthe gaf wethouder Jan Batelaan (VVD) donderdagavond opdracht zijn huiswerk over te doen. Aan hem de taak om in overleg met de aanwonenden van de Beilervaart voor het einde van het jaar te komen met een plan om de veiligheid voor fietsers ‘zoveel mogelijk te waarborgen’.

Is een fietspad langs het Oranjekanaal echt nodig?

Ook moet Batelaan in overleg met aanwonenden van het Oranjekanaal en vertegenwoordigers van fietsersorganisaties. De hamvraag: is de aanleg van een breed fietspad op de plek van de zandweg langs het kanaal écht nodig?

Het antwoord van een meerderheid in de raad is duidelijk: nee, een luxueus fietspad langs het Oranjekanaal is niet nodig, omdat er nauwelijks gebruik van wordt gemaakt. Als blijkt dat verharding toch wenselijk is, dan is een smaller, goedkoper en eventueel semi verhard pad voldoende, stelden meerdere partijen vast.

De raad kon zich niet vinden in de prioriteiten, die het college van B en W stelt ten aanzien van deze fietspaden. Het college had het fietspad langs het Oranjekanaal, waar subsidie voor kan worden gekregen, bovenaan de lijst gezet. De Beilervaart, waar veel kinderen uit Hoogersmilde gebruik van maken die in Beilen naar school gaan en kinderen uit Beilen die zwemmen in het Blauwe Meer, bungelde ergens onderaan.

Fietspad ‘over het water’ van de Beilervaart is duur en dus onmogelijk

Probleem met de Beilervaart is dat er niet of nauwelijks ruimte is voor een vrijliggend fietspad. Aan de zuidkant ligt de gevaarlijke weg ingeklemd tussen de vaart aan de ene kant en de huizen en erven aan de andere kant. Een fietspad aan de noordkant biedt volgens de raad weinig soelaas, omdat fietsers dan toch de weg moeten oversteken wanneer zij de huizen aan de zuidkant willen bereiken.

Dromend is al eens gesproken over de aanleg van een fietspad ‘over het water’ van de vaart, waar voldoende ruimte is, maar dat is een heel dure en dus onmogelijke missie. Meerdere opties passeerden de revue, zoals het autoluw maken van de weg. Bijvoorbeeld door de weg af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer en alleen aanwonenden ontheffing te verlenen of de weg afsluiten voor snelverkeer op de uren dat er veel (school)kinderen fietsen.

De raad maande de wethouder tot spoed en in oktober met een plan te komen. Batelaan gaf op zijn beurt aan, met het oog op de vakantie en de drukke werkzaamheden van boeren in het gebied, zeker vijf maanden nodig te hebben voor een plan.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu