Gemeenteraad Tynaarlo schuift discussie over steun aan Groningen Airport Eelde weer door. Nog steeds geen duidelijkheid over aandeelhouder Oranjewoud

Discussie over financiële steun aan Groningen Airport Eelde (GAE) mondde in de gemeenteraad van Tynaarlo uit in een motie van treurnis. Die kreeg onvoldoende steun, maar andermaal kon wethouder Wiersema onvoldoende duidelijkheid verschaffen over aandeelhouder Stichting FB Oranjewoud.

Groningen Airport Eelde moet binnen afzienbare tijd financieel op orde zijn, vindt GroenLinks in de Groninger Staten: ,,Niet jaar na jaar tijdrekken.''

Groningen Airport Eelde moet binnen afzienbare tijd financieel op orde zijn, vindt GroenLinks in de Groninger Staten: ,,Niet jaar na jaar tijdrekken.'' Foto: Archief Jan Willem van Vliet

De Drentse luchthaven heeft geld nodig om in de benen te blijven. Totdat duidelijk is of het Rijk structureel miljoenen wil ophoesten moeten de aandeelhouders zorgen dat het vliegveld overeind blijft. Provinciale Staten in Groningen en Drenthe en de gemeenteraad van Tynaarlo moeten daarom de vraag beantwoorden of ze exploitatieverliezen voor dit jaar en voor 2022 willen afdekken door subsidies voor 2022 en 2023 alvast over te maken. In Tynaarlo wil een aantal fracties liever geld lenen aan de luchthaven, in ruil voor zekerheden.

Raad in verwarring

Op het gemeentehuis in Vries liep deze discussie twee weken geleden al vast, toen nieuwe informatie over de vierde aandeelhouder bekend werd. De Friese stichting FB Oranjewoud, door meerdere fracties gewantrouwd, bleek bereid om GAE een rekening-courant te geven tot een bedrag van 1 miljoen euro. Wethouder Hanneke Wiersema (CDA) bracht de raad in verwarring door onvolledige informatie te geven en antwoorden op cruciale vragen niet te kunnen beantwoorden.

Dinsdag lag er een brief met uitleg van het college, inclusief een kopie van het voorstel van FB Oranjewoud aan de directie van de luchthaven. Maar alsnog ging het mis.

VVD waarschuwt collega-raadsleden

VVD-fractievoorzitter Gezinus Pieters waarschuwde voor veel ellende wanneer het summier zwart op wit gezette financieringsvoorstel van FB Oranjewoud door de directie wordt ondertekend. ,,Wij komen in een fuik waar we niet meer uitkomen’’, zei Pieters stellig tegen zijn collega-raadsleden. ,,Als de luchthaven zekerheden aan FB Oranjewoud verstrekt, kunnen wij als gemeente geen zekerheden meer krijgen. En zo staan er nog wat dingen in waarmee rechten worden weggegeven.’’

Wethouder Wiersema kon andermaal onvoldoende duidelijkheid verschaffen over de exacte gevolgen van het ‘openen’ van een rekening-courant bij FB Oranjewoud. ,,Daar moet ik schriftelijk op terugkomen’’, zei ze.

Wat zijn de voordelen voor FB Oranjewoud?

CDA-fractievoorzitter Henk Middendorp kwam aanvankelijk zijn wethouder te hulp (,,Waarom is deze discussie van belang?’’), maar uiteindelijk waren de meeste partijen het er wel over eens dat een besluit over financiële steun voor GAE pas gevoerd kan worden wanneer die duidelijkheid er is. Zoals bijvoorbeeld ook duidelijk moet zijn wat de voordelen zijn voor FB Oranjewoud, dat voor 1 euro aandeelhouder is geworden en geen geld in de luchthaven wil stoppen, en wat de voor- en nadelen zijn van meer of minder aandelen voor Tynaarlo.

Na het zomerreces vergadert de raad daarom andermaal over financiële steun voor de luchthaven in onzekere tijden.

Motie van treurnis haalt het niet

De VVD maakte wel van de gelegenheid gebruik om een motie van treurnis in te dienen tegen het voltallige college vanwege het structureel te laat, onjuist of onvolledig informeren van de gemeenteraad in belangrijke dossiers zoals GAE. De motie kreeg onvoldoende steun, hoewel coalitiepartijen Leefbaar Tynaarlo en D66 opmerkten de gang van zaken in het luchthavendossier wel degelijk treurig te vinden. Gemeentebelangen en de PvdA stemden wel voor.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu