Raad Tynaarlo worstelt met geheime informatie tijdens openbare vergadering over bouwplan Vries-Zuid

De gemeenteraad van Tynaarlo was dinsdagavond scherp verdeeld inzake het nieuwbouwplan Vries-Zuid. Niet zozeer over het plan zelf, maar wel over het al dan niet doorschuiven van het hele agendapunt.

Wethouder Kraaijenbrink tijdens de digitale vergadering van de raad Tynaarlo

Wethouder Kraaijenbrink tijdens de digitale vergadering van de raad Tynaarlo

Wethouder René Kraaijenbrink (Leefbaar Tynaarlo) kon de gemeenteraad (digitaal bijeen) namelijk niet zeggen welke afspraken de gemeente heeft gemaakt met vastgoedontwikkelaar WVG inzake het bouwplan voor Vries-Zuid.

Omwonenden wezen de raad aan het begin van de avond op reeds gemaakte afspraken, nog voordat een definitief besluit is genomen over het nieuwbouwplan. Onder meer de fractie van de VVD wilde weten of er inderdaad al verplichtingen zijn aangegaan.

D66 onderbrak de wethouder

Toen Kraaijenbrink poogde duidelijkheid te verschaffen, interrumpeerde Herman van Os (D66) de wethouder, omdat diens uitleg niet helemaal zou kloppen. Maar hoe kon Van Os de uitleg van de wethouder nuanceren, zonder uit een van de geheime stukken te citeren?

Die geheime stukken hebben alle raadsleden kunnen lezen, maar zijn wel geheim. Dus informatie daaruit prijsgeven in een openbare raadsvergadering mag niet.

Bel elkaar straks even op, stelde burgemeester Marcel Thijsen aan Kraaijenbrink en Van Os voor, om onduidelijkheid weg te kunnen nemen. Maar daar wilde de VVD niet aan beginnen.

,,Het kan toch niet zo zijn dat de rest van de raad wordt buitengesloten?’’, zei Gezinus Pieters. Oplossing: de vragen konden ook schriftelijk wel worden beantwoord.

Maar niet lang daarna worstelde Pieters zelf met eveneens geheime informatie aangaande prijzen en kavelgroottes in het bouwplan.

Vergadering stoppen en verschuiven?

De VVD stelde voor om de vergadering - nog niet de besluitvormende, die is later deze maand - te staken en op een ander moment (vertrouwelijk) voort te zetten, zodat de raad in ieder geval nog vrijuit met elkaar en de wethouder zou kunnen spreken over de informatie die kennelijk geheim moet blijven.

D66 kon zich daar als enige coalitiepartij in vinden, evenals de PvdA en Gemeentebelangen. Leefbaar Tynaarlo, CDA, GroenLinks en ChristenUnie wilden er echter niets van weten. Henny van den Born (CU) was van mening dat wethouder Kraaijenbrink alle vragen ‘helder en overtuigend’ had beantwoord.

‘We laten deze mensen niet zwemmen’, grapte de wethouder

Een van de insprekers had veel kritiek op wethouder Kraaijenbrink en de plannen voor de wadi in het bouwplan. Dat is een soort greppel die regenwater afvoert, een alternatief voor een vijver. Omwonenden denken dat de grond niet geschikt is voor een wadi en onder meer ongedierte aan zal trekken. Volgens Kraaijenbrink is dat niet waar. ,,We laten deze mensen niet zwemmen’’, zei hij. ,,Grapje. Woordspeling.’’’

Om elf uur was het afgelopen

,,Ik kijk niet met een goed gevoel op deze avond terug’’, zei Herman van Os (D66).

Omwille van de tijd - de raad vergadert tot 23:00 uur en beslist niet veel langer en was door technisch malheur een half uur te laat begonnen - werden twee andere agendapunten wél doorgeschoven.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu