Raad Westerveld besluit gespreksavonden te organiseren over gifgebruik in de landbouw

In de lelieteelt wordt veel gif gebruikt. FOTO ARCHIEF DVHN

Westerveld gaat een reeks gespreksavonden organiseren over het gifgebruik in de landbouw. Dat heeft de gemeenteraad dinsdagavond besloten.

Tijdens in totaal vijf avonden komen allerlei partijen aan het woord die op een of andere manier met het onderwerp te maken hebben. Zo kunnen agrariërs en standsorganisaties hun zegje doen, maar ook de provincie, het waterschap, het waterleidingbedrijf en inwoners.

Hoewel gesproken wordt van ‘dialoogavonden’ worden de verschillende partijen niet bij elkaar gebracht, ze komen alleen afzonderlijk aan het woord.

De raad nam dinsdag een voorstel van B en W over, maar een eerste initiatief voor het houden van de avonden kwam dit voorjaar uit de koker van VVD en PvdA. Al jaren splijt het gebruik van gif in de landbouw - het voorstel spreekt netjes van ‘gewasbeschermingsmiddelen’ - de samenleving in Westerveld. De boeren zeggen zich aan alle voorschriften te houden. De tegenstanders vinden deze voorschriften evenwel lang niet streng genoeg.

‘Is 10.000 euro wel genoeg?’

De serie bijeenkomsten moet nu ‘de impasse doorbreken’. De gemeente wil zich laten helpen door een externe procesbegeleider. Michiel van de Kasteelen van Progressief Westerveld (PW) vroeg zich wel af of de begrote 10.000 euro zal volstaan.

,,Dat lijkt me niet al te veel als je vijf avonden organiseert en een externe begeleider inhuurt. Laat het een richt- en geen maximumbedrag zijn.”

Verder maakte de raad weinig woorden meer vuil aan het voorstel, dat unaniem werd aangenomen. Twee weken geleden, toen het voorstel ook al op de agenda stond, drong Adri van der Weyde (CDA) er wel op aan ook de recreatiesector voor een van de avonden uit te nodigen. Geke Kiers (Duurzaam Sterk Westerveld) vond dat ook het Rijk vertegenwoordigd moet zijn.

Hoe krijg je neuzen zelfde kant uit?

Hans van Teijlingen (PW) miste een duidelijk vervolgplan.

Die kritiek klonk de afgelopen weken vaker: elk van de betrokken partijen kan dan wel zijn standpunten uiteen komen zetten, maar die zijn grotendeels al wel bekend. De vraag is vooral: hoe krijg je de neuzen daarna eenzelfde kant uit? Hoe komt er in deze agrarische gemeente breed draagvlak voor een sector waarvan een deel van de bevolking nu behoorlijke hinder zegt te ondervinden?

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu