Raad Westerveld serveert plannen voor nieuw Dingspilhuus af

Raad serveert plannen Dingspilhuus af.

Er komt voorlopig geen nieuw Dingspilhuus. Een meerderheid van de gemeenteraad van Westerveld ziet geen heil in de plannen voor nieuwbouw van het dorpshuis van Diever.

Kritiek

In de commissievergadering was er twee weken geleden al veel kritiek op de stichting Dingspilhuus, die de schouders wil zetten onder de nieuwbouw. De raadsleden namen het voorzitter Alfred Schoenmaker en de zijnen toen onder meer kwalijk dat ze niet eerder aan de bel hadden getrokken over nieuwbouw als enige optie voor het Dingspilhuus. ,,U bent uw eigen gang gegaan", klonk het. Er wordt al een slordige vijftien jaar gesproken over aanpak van het Dingspilhuus. Het dorpshuis van Diever kan inmiddels niet meer worden opgeknapt, alleen nieuwbouw is nog een reëele optie. Maar daarmee is ongeveer een half miljoen meer gemoeid dan de 1,2 miljoen euro die de gemeente Westerveld er eerder voor reserveerde.

Te veel risico's

Gerjo Ballast (CDA) sprak dinsdagavond in de gemeenteraad van ‘te veel veronderstellingen' in de plannen van de stichting Dingspilhuus. VVD'er Johan Moes is bang dat de gemeente te grote risico's neemt als ze zo veel extra geld steekt in het dorpshuis van Diever. De liberaal heeft onvoldoende vertrouwen in een gezonde exploitatie op lange termijn. Jelle de Haas (Gemeentebelangen) drong aan op onderzoek naar alternatieve oplossingen. Mede namens Sterk Westerveld en Progressief Westerveld diende hij een amendement in, dat na afloop van de laatste schorsing overigens weer werd ingetrokken. Jan Puper (PvdA) stelde voor om, als blijk van vertrouwen in de stichting Dingspilhuus, het gevraagde extra geld wel beschikbaar te stellen, maar daarna ook alternatieven voor de plannen van de stichting in onderzoek te nemen. ,,Het extra geld is niet gering, maar wij durven dat uit te leggen aan heel Westerveld. Er is al twintig jaar geen dubbeltje uitgegeven aan het Dingspilhuus. Wat ons betreft start de bouw morgen." Geke Kiers (DSSW) was de enige die de nieuwbouwplannen zonder voorbehoud steunde.

Uiteindelijk stemden maar vijf raadsleden voor de plannen van de stichting en twaalf tegen. Daarop stormde Alfred Schoenmaker naar voren om, zoals hij al had aangekondigd, de opdracht voor aanpak van het Dingspilhuus aan de gemeenteraad terug te geven.

Boos

Voorafgaand aan de raadsvergadering trokken opnieuw honderden inwoners van Diever, jong en oud, in optocht naar het gemeentehuis. Dat gebeurde twee weken terug ook, in aanloop naar de commissievergadering waarin het over het Dingspilhuus ging. Een groep kinderen paradeerde net voor de vergadering door de raadzaal. Ze hielden spandoeken op en scandeerden ‘Red het Dingspilhuus'. Na het voor hen teleurstellende besluit van de raad verlieten de Dievernaren boos de publieke tribune.

Nieuws

Meest gelezen

menu