Raad springt in de bres voor korfbalvereniging Noordenveld

De Korfbalvereniging Noordenveld in Roden krijgt volgend jaar tóch een kunstgrasveld en de Beweegdorpen krijgen extra geld voor hun activiteiten. Met die wijzigingen gaf de gemeenteraad Noordenveld woensdagavond een klap op de begroting.

De Provincie Drenthe investeert in de openbare ruimte

De Provincie Drenthe investeert in de openbare ruimte Foto: Lex van Lieshout

In het begrotingsvoorstel had het college het plan voor de aanleg van een kunstgrasveld voor de korfbalvereniging tot nader order geschrapt. Vanwege de 2 miljoen euro aan bezuinigingen die er gevonden moesten worden, zou van de sportambities volgend jaar alleen flink in SportCampus Peize worden geïnvesteerd.

Vereniging dreigde niet meer te voldoen aan de normen

De vereniging dreigde hierdoor niet meer te voldoen aan de nieuwe normen die de landelijke korfbalbond stelt. Binnenkort is het verplicht dat wedstrijden of kunstgras worden gespeeld. Met een motie fietste de raad dit kunstgrasveld toch nog in de plannen van volgend jaar en wordt er één kunstgrasveld aangelegd aan de Borglaan in Roden.

De VVD stemde als enige fractie tegen. Bij een eventuele verhuizing die in de toekomst op de planning staat, kan het veld worden verlegd. De vereniging kan met één veld eerst vooruit, maar heeft al aangegeven uiteindelijk twee kunstgrasvelden nodig te hebben.

Beweegdorpen de lijm van de gemeenteraad

Waar bij bijna elke motie in de stemmingen een splitsing te zien was met aan de ene kant VVD en Lijst Groen Noordenveld en aan de andere kant alle andere partijen, was de motie over beweegdorpen de lijm van de gemeenteraad. De beweegdorpen Norg en Peize hadden meer geld aangevraagd voor hun activiteiten dan het college in de begroting voorstelden, en dat wilde de raad niet over haar kant laten gaan.

Uit evaluaties blijkt dat de activiteiten goed zijn voor de gezondheid voor de inwoners en dat ze helpen een sociaal isolement te voorkomen. De motie om 40.000 euro extra vrij te maken zodat de beweegdorpen op dezelfde voet verder kunnen gaan, werd met algemene stemmen aangenomen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu