Raad van State: Aa en Hunze zit mis met sluiting zorghuis voor kinderen in Annen

Foto: ANP Foto: "Robin van Lonkhuijsen"

De gemeente Aa en Hunze heeft bij het opheffen van een woonzorghuis met kinderen in Annen de plank flink misgeslagen door alleen nog te luisteren naar klagende buurtbewoners en niet eerst zelf een onderzoek te doen naar de al dan niet vermeende overlast.

Zo luidt het oordeel van de Raad van State vandaag in een uitspraak over het slepende conflict tussen zorggroep Zorg Anders, de gemeente en een aantal inwoners van Annen.

 Behalve een gebrek aan eigen onderzoek had de gemeente in 2017 bovendien in een brief aan woongroepbegeleider Zorg Anders toegezegd dat zij een  vergunning zou verlenen voor een woongroep van maximaal vijf kinderen van zes tot dertien jaar in een gewone ééngezinswoning aan het Borckerveld.

Lawine van klachten

In die brief stelt de gemeente dat de vergunning verleend wordt als aan een aantal randvoorwaarden is voldaan. En aan het einde van de brief van 27 september bevestigd Aa en Hunze dat Zorg Anders aan alle randvoorwaarden heeft voldaan.

Zorg Anders was dan ook verbijsterd toen B&W van Aa en Hunze een jaar later alsnog de stekker eruit trokken en er hals over kop andere woonruimte voor de kinderen gevonden moest worden. De gemeente ging om na een lawine van klachten van buurtbewoners. Die vonden een woongroep met kinderen, waarvan sommige verstandelijke beperkingen hebben, niet in hun buurtje passen.

De klachten varieerden van baldadige en schreeuwende  kinderen op straat en in de tuin van de zorgwoning, het af en aanrijden van busjes om de kinderen naar en van school te brengen en het wekelijks ophalen van afval door een andere vuilniswagen dan die normaal in de buurt rijdt.

Gemeente dubbel de fout in

 De Raad van State vindt dat de gemeente dubbel de fout is ingegaan door Zorg Anders eerst te beloven dat ze aan het Borckerveld een woongroep mag beginnen voor kinderen die zorg en toezicht nodig hebben. En dan direct koude voeten krijgt als een paar buurtbewoners gaan klagen, zonder eerst zelf onderzoek te doen om te kijken of de klachten al dan niet terecht zijn.

Overigens zitten de kinderen nu tijdelijk in een andere opvang. De gemeente zal nu opnieuw moeten beoordelen of Zorg Anders een vergunning krijgt voor het Borckerveld. Zo niet, dan kan de zorgorganisatie een fikse schadeclaim bij de gemeente indienen. Wordt vervolgd.

Raad van State legde dinsdag de gemeente Aa en Hunze het vuur na aan de schenen vanwege haar besluit om een woongroep van kinderen met beperkingen in Annen op te heffen.

Tijdens de rechtszaak in Den Haag erkende de gemeentewoordvoerster dat Aa en Hunze niet of nauwelijks onderzoek heeft gedaan naar de vermeende overlast die de vijf kinderen in de woongroep in een gewoon woonhuis aan het Borckerveld veroorzaakten.

Sterker nog, de gemeente zegde in september 2017 aan zorgorganisatie Zorg Anders toe dat ze een vergunning voor de woongroep zou verlenen. Want de woongroep voldeed aan vijf voorwaarden die de gemeente had gesteld. Toch weigerde het gemeentebestuur op de valreep alsnog een vergunning.

Tijdens de rechtszitting bleek dat vooral te komen door de vele klachten uit de buurt. De buren klaagden steen en been en vonden dat een dergelijke woongroep niet in een gewone woonwijk thuishoort. Een wijkbewoner zei vooral last het hebben van het geschreeuw en gekrijs als de kinderen buiten, of in de tuin speelde. Verder vielen de buren over het af en aanrijden van taxibusjes die de kinderen naar school brachten en het wekelijks ophalen van het afval.

Geen onderzoek naar overlast

Op de vraag van de Raad van State of de gemeente onderzoek heeft gedaan naar de vermeende overlast van de woongroep, moest de gemeentewoordvoerster ontkennend antwoorden. Het hoogste bestuursrechtscollege wilde daarop weten waarom de Aa en Hunze dan toch de toegezegde vergunning weigerde.

Volgens de zegsvrouw van de gemeente bleek het bij de woongroep om een bedrijfsmatige zorginstelling te gaan niet om een met een gezin vergelijkbaar huishouden. Dat vonden de rechters van de Raad vreemd omdat de gemeente al ruim voor het sturen van de brief wist dat in de Zorg Anders-woning vijf kinderen met begeleiding woonden.

Zorg Anders runt immers al jaren een aantal woongroepen van kinderen en pubers. In het afgelopen voorjaar ontruimde woonhuis aan het Borckerveld zaten vijf kinderen tussen de 7 en 13 jaar. De kinderen hebben last van beperkingen en trauma’s. Zorg Anders wil de kinderen in een min of meer een normale gezinssituatie in een gewone woonwijk laten wonen.

'Project gesneuveld door intolerantie buurtbewoners'

Volgens de raadsman van Zorg Anders is het project gesneuveld door de intolerantie van de buurtbewoners,’die hebben elkaar enorm opgestookt. Zelfs bewoners die geen enkel zicht op de woning hadden en er ver vandaan woonden zeiden enorm veel last te hebben van de kinderen. En toen de beslissing was genomen dat de kinderen weg moesten, maar er nog wel woonden was het over en uit met de klachten.

En dat is vreemd omdat dat midden in de coronatijd was toen de kinderen hele dagen thuis en in de tuin waren.’ Een buurman ontkende dat buurt de klachten verzon,’nu de kinderen weg zijn is het een verschil van dag en nacht. Het is weer een rustige wijk waar vooral veel ouderen wonen. Dit soort opvang hoort niet thuis in een wijk als de onze.’ Overigens kon Zorg Anders de kinderen elders onderbrengen, maar ze hoopt wel dat ze alsnog een vergunning voor het Borckerveld krijgt. Zo niet dan wil ze nog een schadeclaim bij de gemeente indienen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu