Raad van State maakt weg vrij voor leegpompen tweede gasveld Eesveen

De Raad van State heeft woensdag met een spoeduitspraak de weg vrij gemaakt voor het in gebruik nemen van het tweede gasveld in Eesveen.

De Raad stelt in de uitspraak geen onoverkomelijke tegenstelling te zien tussen de toestemming van minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat (EZK) voor het leegpompen van het tweede gasveld en het beleid van dit Kabinet om de gaswinning, ook in kleine gasvelden, gestaag af te bouwen.

‘Risico bodemdaling klein’

Verder is de Raad het eens met minister Wiebes dat de risico’s op bodemdaling en daarmee eventueel gepaard gaande aardbevingen verwaarloosbaar klein zijn. Volgens gaswinbedrijf Vermillion, dat 600 miljoen kuub gas in Eesveen 2 wil winnen, zal de bodem in een gebied van 4 km doorsnede niet meer dan 1 centimeter dalen. Om die reden schat het bestuursrechtscollege de kans op schade aan woningen en gebouwen op en rond het gasveld zeer laag in.

 

Het argument van de tegenstanders dat bij andere kleine gasvelden een veel grotere bodemdaling plaatsvindt dan voorspeld, vindt de Raad eveneens geen reden om de winning de blokkeren. In ieder geval vindt hij het aanvaardbaar dat gaswinbedrijf Vermillion na aanvang van de gaswinning een jaar de tijd krijgt om in de omgeving steekproefgewijs bij zo’n 200 woningen bouwkundige nulonderzoeken te doen. Die hoeven niet vooraf gedaan te worden.

Tien keer zoveel

Daarmee wijst de Raad het verzoek van een groot aantal omwonenden en de gemeentes Westerveld en Steenwijkerland voor een gaswinverbod van de hand, zolang Vermillion niet alle bouwkundige onderzoeken van alle woningen en gebouwen in een straal rond de gaswinput heeft afgerond. Verder vindt de Raad de onduidelijkheid over het schadeprotocol, oftewel de afhandeling van bouwkundige schades als gevolg van de bodemdaling, ook geen reden om de gaswinning te verbieden.

Economische Zaken werkt nog aan een schadeprotocol voor kleine gasvelden. In de tussentijd kunnen bewoners en ondernemers in het gebied via de website van Vermillion schadeverzoeken indienen, meent de Raad. Het bestuursrechtscollege zal wel eind dit jaar, of begin volgend jaar tijdens de bodemzaak dieper op de schadeproblematiek in gaan. Tevens zal er dan nauwkeuriger gekeken worden naar het onderzoek naar de lekkage van methaangas bij en rond de gaswinput. De uitspraak is een tegenvaller voor de gemeentes en bewoners van het gebied. Die zijn buitengewoon ongerust over de gevolgen van de gaswinning, zeker om dat Vermillion uit het tweede gasveld in Eesveen tien keer zoveel gas willen winnen dan uit de eerste put.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu