Raadsfracties Assen vragen minister Kuipers kinderhartchirurgie UMCG niet te sluiten

Kuipers noemt discussie over kinderhartchirurgie 'schadelijk' ANP

De gemeenteraad van Assen heeft dinsdag een brief aan minister Ernst Kuipers gestuurd, met het verzoek terug te komen op zijn voorgenomen besluit de centra voor (kinder)hartchirurgie- en cardiologie in Groningen en Leiden te sluiten.

Volgens de Asser gemeenteraad is ‘het voornemen om de Academische Ziekenhuiszorg in Noord Nederland dusdanig te beperken schadelijk voor (toekomstige) patiënten en hun naasten in Noord Nederland’, zo schrijft de gemeente.

Onaanvaardbare verslechtering

‘Sluiting betekent een onaanvaardbare verslechtering van de zorg voor deze zeer kwetsbare jonge mensen. De (kinder)hartchirurgie- en cardiologie op academisch niveau dienen regionaal snel en goed bereikbaar te blijven en toegankelijk te zijn voor alle patiënten. Behoud van een goede infrastructuur op het gebied van ziekenhuiszorg in Noord-Nederland is daarvoor cruciaal. Daarbij komt dat Noord-Nederland onevenredig zwaar getroffen wordt bij het verder afschalen van dergelijke cruciale ziekenhuiszorg. Dit leidt ertoe dat hoogwaardige (academische) werkgelegenheid in onze regio verder afneemt.’


Nieuws

menu