Raedthuys 'mist' eerste molenplan

Windmolens. FOTO DVHN

De gemeente Emmen zou op grond van de eigen regels het initiatief van Raedthuys en Yard voor drie windmolenparken eigenlijk niet in behandeling hoeven te nemen.

De gemeente Emmen zou op grond van de eigen regels het initiatief van Raedthuys en Yard voor drie windmolenparken eigenlijk niet in behandeling hoeven te nemen.

Die conclusie valt te trekken uit een brief die de ambtelijke projectmanager windenergie Eric Snijder vorig jaar aan onder meer de dorpsraden en wijkverenigingen schreef. Daarin staat dat ontwikkelaars alleen met een (tweede) variant – die afwijkt van de uitgangspunten – mogen komen als ze ook een (eerste) plan hebben ingediend dat wel aan die voorwaarden voldoet.

Geen enkele voorwaarde

Maar Raedthuys en Yard hebben alleen een plan ingediend dat aan vrijwel geen enkele voorwaarde voldoet. Zo zijn de as- en tiphoogte veel hoger dan in de voorwaarden. Ook willen de twee marktpartijen de molens bijna twee keer zo lang laten staan. De enige voorwaarde waaraan Raedthuys en Yard wel voldoen, is de afstand van 1100 meter van een woongebied. Die voorwaarde noemen ze overigens onbegrijpelijk.

Volgens Raedthuys valt er geen businesscase te ontwikkelen als het wel aan alle voorwaarden voldoet. ,,Om die reden is er ook geen ander plan ingediend en noemt Raedthuys de tweede variant haar eerste variant'', zegt woordvoerder Toos Bierhoff van de gemeente Emmen.

Wethouder René van der Weide wees eerder in deze krant al op een ontwikkelaar die met een plan voor twee molens langs de N34 wel aan de voorwaarden denkt te kunnen voldoen.

Transparant

Bierhoff zegt dat het molenplan toch aan de bewoners wordt voorgelegd ‘omdat we zo transparant mogelijk willen zijn en bovendien benieuwd wat de omwonenden ervan vinden'. Het plan wordt nu getoetst door een commissie van deskundigen. Dan blijkt of Raedthuys terecht beweert dat onder de huidige voorwaarden niet te werken valt. Raedthuys krijgt daarna de kans het voorstel aan te passen.

De gezamenlijke erkende overlegpartners De Monden hebben gisteravond met fracties uit de raad vergaderd over de recente ontwikkelingen op windmolengebied in Emmen. De dorpen vinden de contacten tussen de gemeente Emmen en Raedthuys te innig, iets wat volgens hen ook blijkt uit een brief uit januari 2012. In die brief geeft Raedthuys al aan dat inperking van de mogelijkheden door een maximale ashoogte van 100 meter ongewenst en onmogelijk is. In de brief tempert Raedthuys de verwachtingen dat windmolens voor de omgeving een goudmijn zijn, ook omdat de rijkssubsidie wordt afgebouwd. De exploitant zegt dankzij een ‘slimme constructie' geld te kunnen reserveren om de overlast voor omwonenden te compenseren. Overigens gaat er meer geld naar de eigenaren van de grond waarop de molens komen te staan.

Nieuws

Meest gelezen

menu