Rapport over zwembad/ijsbaan in Hoogeveen in tweede helft september

De onafhankelijke Rekenkamer in Hoogeveen presenteert in de tweede helft van september de uitkomsten van het onderzoek naar de komst van een kunstijsbaan met zwembad.

,,We hebben wat meer tijd nodig’’, zegt voorzitter Elias de Haan. ,,We lopen vooral tegen praktische problemen aan. Door de zomervakantie hebben we nog niet alle mensen kunnen spreken die van belang zijn voor ons onderzoek.’’ Een en ander betekent dat de richtdatum van 6 september niet wordt gehaald. Deze dag staat vermeld in de bijna raadsbreed aangenomen motie van eind juni.

‘Het gaat om gedegen onderzoek’

De gemeenteraad, met uitzondering van Gemeentebelangen, wil de uitkomsten bespreken tijdens de eerste raadsvergadering na het zomerreces. De Haan: ,,We hebben direct al aangegeven dat het mogelijk later kon worden. Er zit veel tijdsdruk op dit proces, maar we laten ons er niet door drijven. Het gaat om gedegen onderzoek. Dat is in het belang van een ieder.’’

In juli stemde de gemeenteraad van Hoogeveen in met het geld voor de gecombineerde bouw van een kunstijsbaan met zwembad. Een meerderheid schaarde zich achter de investering van 15,6 miljoen euro. Dat bedrag is bestemd voor de komst van het zwembad, nadat de de gemeenteraad vorig jaar al 4,1 miljoen euro had uitgetrokken voor de overdekte kunstijsbaan.

Ook stelde de gemeente zich toen garant voor nog eens 9,7 miljoen euro. De totale gemeentelijke bijdrage in het prestigieuze project bedraagt daarmee bijna 20 miljoen euro.

Voorbehoud wegnemen

Nu zijn alle ogen gericht op het onderzoek van de Rekenkamer. Dat onafhankelijke oordeel over de gevolgde procedure, informatievoorziening en financiële onderbouwing moet het voorbehoud bij een aantal raadsleden wegnemen. De Rekenkamer wordt bij het onderzoek ondersteund door twee externe onderzoekers. Daarnaast worden deskundigen geraadpleegd.

Wethouder Erwin Slomp (Gemeentebelangen) heeft de raad toegezegd dat vóór de schop de grond ingaat, volledige duidelijkheid moet bestaan over het financiële verhaal, inclusief de provinciale bouwsubsidie van 5miljoen. De afspraak is dat de ijsbaan op 1 januari 2020 in gebruik moet zijn, maar er wordt getwijfeld of die deadline haalbaar is.

Voorwaarde

Mocht uit de aanbesteding blijken dat de bouw meer tijd vergt, dan ontstaat een nieuwe situatie en zal de wethouder daarover opnieuw in gesprek gaan met de provincie. Verder wordt bij de aanbesteding van het project de voorwaarde opgenomen dat de bouw alleen van start gaat als de financiering volledig rond is.

Volgens Rekenkamervoorzitter De Haan maakt de commissie wel stappen en krijgt het van alle betrokkenen ‘honderd procent medewerking’. Hij spreekt van een bijzonder onderzoek. ,,Normaal gesproken komen wij pas achteraf in beeld om zaken te onderzoeken en een reconstructie te maken. Nu doen we dat in een lopend, actueel proces.’’

‘Niet lastiger’

Dat is volgens De Haan niet per definitie lastiger. ,,Nee, we hebben voldoende expertise aan boord en kunnen adequaat gegevens en stukken opvragen. Dat gaat vaak een stuk moeilijker bij onderzoeken die na een aantal jaren plaatsvinden.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu