Reactie Tichelaar: Een beproefd procedé met grote kans op succes

CdK Tichelaar.

Het lijkt elk jaar wel een keer te gebeuren: de regering kondigt het vertrek van een dienst aan. Het Noorden protesteert fel. Vaak met succes.

Commissaris van de Koning Jacques Tichelaar trekt fel van leer tegen de voorgenomen sluiting van gevangenis Esserheem en jeugdinrichting Het Poortje in Veenhuizen. Hij dreigt zelfs niet meer mee te werken aan het huisvesten van asielzoekers, het plaatsen van windmolens en het uitvoeren van natuurbeleid als minister Ard van der Steur (Veiligheid en Justitie, VVD) de sluiting doorzet. Alsof een commissaris van de Koning daarover gaat.

Beproefd procedé

Tichelaars reactie is een beproefd procedé. De provincies lopen bij voorgenomen verlies van rijksbanen steeds voor de troepen uit als het aankomt op de protesten. De commissarissen weten dat ze hun maatregelen moeten nemen vóór de minister een concreet voornemen op papier heeft gezet. Zonder gezichtsverlies kan hij dan alsnog een stap terug doen. In het verleden is dat regelmatig met succes gebeurd.

Zó ging het bijvoorbeeld in 2011 en 2013 toen de Johan Willem Frisokazerne in Assen met sluiting bedreigd werd. Zó ging het in 2012 en 2013 toen de belastingdienst uit Emmen dreigde te vertrekken. Net als de Dienst Regelingen Assen zou gaan verlaten. En exact hetzelfde gebeurde in eveneens 2013 toen er ook diep gesneden werd in het gevangeniswezen. Althans, dat was de bedoeling.

Achteraf viel in al die gevallen de schade mee. Het hardst getroffen werd Hoogeveen toen het om de gevangenissen ging, de Grittenborgh werd daarvan het slachtoffer. Toch was Drenthe trots op de gevoerde lobby want het totaal aantal banen in de penitentiaire inrichtingen in de provincie bleef op peil.

Onevenredig zwaar

De komende weken, maanden zal het steeds weer in de media gaan om het behoud van de werkgelegenheid in de provincie. Reken er maar op dat de motie Heijnen weer aan de orde zal komen. In die motie, unaniem aanvaard door het parlement, wordt bepaald dat relatief zwakke regio’s voor wat betreft werkgelegenheid niet onevenredig zwaar getroffen mogen worden als er rijksbanen verdwijnen.

In dat ‘onevenredig zwaar’ zit de crux. Want hoewel Van der Steurs voorganger Ivo Opstelten in 2013 inderdaad zwichtte en de gevangenisbanen in Veenhuizen handhaafde, is er geen garantie tot de jongste dag. Er zullen banen sneuvelen. De vraag is slechts: hoeveel?

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu