Rechtbank Assen lijft snelrecht in

Bij de rechtbank in Assen worden sinds kort snelrechtzittingen gehouden met verdachten die recent zijn opgepakt in Drenthe, Groningen of Friesland.

Het gaat om zaken die behandeld worden door de politierechter met verdachten die twee weken in voorarrest zitten voor het plegen van strafbare feiten in Noord-Nederland. De zittingen worden wekelijks op woensdagmiddag gedaan bij de rechtbank in Assen. Volgens persofficier Pieter van Rest van het Openbaar Ministerie (OM) is voor een centrale locatie gekozen, omdat in het Noorden maar een beperkt aantal zaken voor snelrecht in aanmerkingen komt.

Het OM en de rechtbank in Noord-Nederland hebben samen voor deze aanpak gekozen. Het is bedoeld voor verdachten die niet lang in preventieve hechtenis kunnen worden gehouden. Door hun zaak snel te behandelen, kan worden voorkomen dat ze onbestraft op straat belanden. Als de verdachten later toch veroordeeld worden, zijn ze soms lastig te traceren en soms gevlucht naar het buitenland, zeker als ze geen Nederland paspoort hebben. ,,Dat is onwenselijk voor de samenleving’’, zegt Van Rest. ,,Ook voor de verdachte is het beter snel duidelijkheid te krijgen.”

Eenvoudig en makkelijk bewijsbaar

De politierechter behandelt eenvoudige strafzaken, waarvan vooraf wordt ingeschat dat maximaal een jaar cel wordt opgelegd. Bij de rechtbanken in Assen, Groningen en Leeuwarden zijn vrijwel dagelijks politierechtzittingen. Het snelrecht met gedetineerde verdachten is nieuw. Alleen makkelijk bewijsbare zaken met weinig schade komen in aanmerking, zoals inbraken en winkeldiefstallen.

De verwachting is dat de politierechter in Assen wekelijks drie tot vier snelrechtzaken gaat doen. Op de eerste snelrechtzitting is een vrouw (34) uit Leeuwarden veroordeeld tot een maand gevangenisstraf voor mishandeling van een plaatsgenote. Ook moet zij eerder opgelegde voorwaardelijke celstraffen van in totaal 11 weken alsnog uitzitten.

Veelplegers

Persofficier Van Rest zegt dat door de invoering van het zogeheten ZSM (zo snel, selectief of samenwerkingsgericht mogelijk) een deel van de zaken al beduidend sneller wordt afgehandeld dan in het verleden. Het snelrecht in Assen is gericht op een specifieke groep gedetineerde verdachten. Het zal vaak gaan om veelplegers.

De nieuwe aanpak moet leiden tot een snellere doorstroming in de strafrechtketen. Het OM en de rechtbank kampen nog met een forse achterstand. Met regelmaat worden verdachten vervolgd voor strafbare feiten die jaren geleden zijn gepleegd. Een onnodig lang tijdsverloop kan in veel gevallen bij de rechter strafkorting opleveren.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu