Rechter oordeelt in slepende voetbalsoap en sommeert gemeente Borger-Odoorn de sportvelden in 2e Exloërmond te heropenen (nu met reactie gemeente)

De Treffer '16 toen het nog trainde op de velden in 2e Exloërmond. Foto: archief Marcel Jurian de Jong

De voetbalvelden in 2e Exloërmond moeten over een week weer ter beschikking worden gesteld aan voetbalclub De Treffer ’16.

Dat is de uitkomst van het kort geding dat de voetbalclub twee weken geleden aanspande tegen de gemeente Borger-Odoorn.

De rechter oordeelde dat ook de andere faciliteiten, waaronder de kleedkamers in de Hunsowhal, weer moeten worden verhuurd.

Behoorlijk wat onenigheid

De gemeenteraad nam in oktober 2019 een motie aan die De Treffer ‘16 verplichtte om te fuseren met TEVV (de club die ze in 2016 hebben verlaten na ophef over de financiën) of het eens te worden over gezamenlijk gebruik van de voetbalvelden. Stok achter de deur was het op slot doen van de sportvelden.

Beide clubs kwamen er echter niet uit, waarna de gemeente beide clubs de toegang tot de velden ontzegde. De Treffer ’16 liet het daar niet bij zitten en spande een rechtszaak aan.

De rechter bekritiseerde de eis tot fuseren op een wel zeer korte termijn, vooral omdat er tussen beide clubs behoorlijk wat onenigheid bestond: ,,Een fusieproces, ook van voetbalverenigingen die vreedzaam naast elkaar leven, is in het algemeen een proces dat meerdere jaren in plaats van enkele maanden vergt.” Het is daarom onredelijk om De Treffer ’16 af te rekenen op het mislukken van een samengaan, aldus de rechtbank.

De Treffer ’16 heeft zich verder zich voldoende ‘coöperatief en constructief’ opgesteld tijdens de fusiegesprekken, valt verder te lezen in het vonnis. De rechter vindt overigens niet dat dat ook gezegd kan worden van TEVV, die zou willen vasthouden aan de oude naam en dito clubkleuren. De Treffer ‘16 kon ook weinig begrip opbrengen waarom er met TEVV gepraat moest worden: ze voldoen niet aan de eisen van de KNVB en de club heeft al jaren geen voetballende leden meer. TEVV bestrijdt deze lezing. Ze kwamen wel degelijk in aanmerking voor dispensatie, maar als keiharde voorwaarde gold wel een fusie.

Jeugd

De rechtbank stelde ook vraagtekens bij het opdringen van een fusie met als straf het op slot doen van de velden als die uitblijft. Daar past een zorgvuldige afweging van alle belangen mee en in de ogen van de rechtbank is dat niet gebeurd. Vooral met het oog op de jeugd. “Het is wat al te gemakkelijk om van deze jeugdleden uit het dorp, die naar mag worden aangenomen part noch deel aan de twisten in het dorp hebben bijgedragen, maar te verlangen dat zij gaan sporten in Valthermond of een ander dorp, terwijl er een sportpark midden in Tweede Exloërmond ligt.”

Reactie Treffer ‘16: Kippenvelmomentje

Gezinus van der Laan van De Treffer ’16 is blij te zijn. ,, Dat was wel even een kippenvelmomentje. Ik had de tranen in de ogen staan.” Wat betreft het vervolg gaat het bestuur nog om tafel. ,,Ook gaan we nog met de gemeente praten. We moeten ons natuurlijk nog even beraden wat dit voor de toekomst allemaal zal betekenen.”

Reactie TEVV: ‘Teleurstellend’

TEVV reageert teleurgesteld op de uitspraak bij monde van clubsecretaris Jakob Bolk. ,,Het is voor de clubleiding van TEVV teleurstellend dat de rechter een club beloont die moedwillig geweigerd heeft om mee te werken aan de opdracht van de gemeente om tot een gezamenlijke oplossing te komen.” ,,De rechter veroorlooft het zich uitspraken over TEVV te doen zonder het verhaal van onze kant te hebben aangehoord.”

Overigens heeft de uitspraak van de rechter geen enkele gevolgen voor de toekomstplannen van TEVV. ,,De club zal samen met haar sponsoren uiterst gemotiveerd blijven om volgend jaar wél op de velden terug te keren.”

Reactie gemeente

De gemeente Borger-Odoorn heeft na uitgebreid overleg op dinsdagmiddag besloten om gehoor te geven aan de uitspraak van de rechter.

Het college laat verder weten het jammer te vinden dat het zover heeft moeten komen. In oktober vorig jaar gaf de gemeente de clubs drie opties: samen verder als een club, gescheiden maar met goede onderlinge afspraken of een einde van het voetbal in het dorp. Volgens de gemeente was het een ultieme poging om tot een oplossing te komen

De velden worden zo snel mogelijk weer beschikbaar gesteld aan De Treffer ’16. Daarnaast gaat de gemeente op korte termijn met beide clubs (dus ook TEVV) in gesprek.

Nieuws

Meest gelezen

menu