Rechter tikt provincie Drenthe op vingers: vergunning nodig voor lelieteelt nabij beschermd natuurgebied Holtingerveld

De provincie heeft ten onrechte geen vergunning geëist van een lelieteler nabij het Holtingerveld, oordeelde de Rechtbank Noord-Nederland deze week.

De teelt van lelies in Drenthe leidt tot onenigheid tussen milieuorganisaties en boeren.

De teelt van lelies in Drenthe leidt tot onenigheid tussen milieuorganisaties en boeren. Foto: Gerrit Boer

Het Holtingerveld is een beschermd natuurgebied (Natura 2000). Vereniging Milieudefensie Westerveld spande een zaak aan tegen de provincie Drenthe omdat die niet handhavend optrad tegen het draineren, beregenen, onttrekken van grondwater en gebruik van bestrijdingsmiddelen op een vijftal percelen voor lelieteelt.

‘Dit kan niet zonder vergunning’

Volgens Milieudefensie kunnen die activiteiten niet plaatsvinden zonder vergunning op basis van de Wet Natuurbescherming, die provincies verplicht Natura 2000-gebieden te beschermen. De rechtbank oordeelde dat de betreffende agrariër weliswaar al dertig jaar lelies teelt, maar dat begon met 1 hectare en nu gaat het om 100 hectare. Daarom kun je niet meer spreken van een en hetzelfde project, waarvoor geen nieuwe toestemmingsprocedure nodig is, aldus de rechtbank.

Landbouworganisatie LTO Nederland schrikt van de uitspraak. „Deze uitspraak maakt van het voorzorgsprincipe het verlammingsprincipe. Ze is onuitvoerbaar. Natuurlijk is voorzichtigheid geboden bij natuurbescherming, maar op een gegeven moment moet je ook durven zeggen: deze handeling heeft geen effect, het heeft geen zin om dit nóg 10 decimalen extra te willen uitrekenen en onderzoeken”, stelt LTO.

Grote gevolgen voor boeren

Op één punt is Milieudefensie het met de boeren eens: deze uitspraak heeft grote gevolgen voor de boeren in de buurt van Natura 2000-gebieden. „Elke vereniging of stichting die opkomt voor de belangen van de natuur kan de overheid nu dwingen om handhavend op te treden tegen telers die zonder vergunning bestrijdingsmiddelengebruiken of verdroging veroorzaken bij beschermde natuurgebieden”, schrijft de vereniging in een verklaring.

Gedeputeerde Henk Jumelet (CDA) zegt nog niet te kunnen reageren op de uitspraak. „Onze juristen bestuderen die nog.” Hij wijst er wel op dat de middelen die de lelietelers gebruiken, gewoon zijn toegestaan.

Project voor schonere teelt

De provincie is samen met het ministerie van landbouw, de waterschappen en lelietelers in de gemeente Westerveld bezig met een project om de lelieteelt schoner te maken. Dit leidt echter tot verdere onenigheid met een groep kritische omwonenden, verenigd in de vereniging Meten = Weten. Die organisatie dankt zijn naam aan het onderzoek naar de mate waarin beschermingsmiddelen zich verspreiden door de omgeving. Meten = Weten is verbolgen omdat zij niet betrokken is bij het project schone lelieteelt.

De verhoudingen tussen telers en hun critici zijn al langer verstoord en het is daarom volgens Jumelet niet mogelijk gezamenlijk het project te starten. Hij wil alle omwonenden in een wat later stadium echter wel betrekken bij het proefproject.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu