Reddingspoging De Kimme Zuidlaren lijkt schipbreuk te lijden

Kinderen repeteren voor een voorstelling in De Kimme in Zuidlaren. Foto: Hilbrand Dijkhuizen

Een laatste poging om theater- en sportcomplex De Kimme in Zuidlaren te behouden, is niet geslaagd. Een voorstel om geen nader onderzoek te doen naar het behoud ervan, haalde dinsdag een krappe meerderheid in de raad van Tynaarlo.

De gemeenteraad besprak op initiatief van het CDA de uitkomst van een snel onderzoek naar de mogelijkheid dat de gemeente Tynaarlo het complex van zorgorganisatie Lentis overneemt. Lentis zegt zijn geld te willen steken in psychiatrische zorg, niet in het overeind houden van De Kimme.

Petitie krijgt steun van 1000 Zuidlaarders

Bert Kuiper van de cliëntenraad van Lentis hield de gemeenteraad voor dat ruim duizend Zuidlaarders een petitie voor behoud van De Kimme ondertekenden en bepleitte een reddingspoging door de gemeente.

De uitkomst van het voorlopig onderzoek luidde samengevat: niet doen. De kosten zijn veel te hoog. Maar raadslid Klaas Knot (CDA) vindt dat de gemeente nader moet onderzoeken of De Kimme bijvoorbeeld kan worden opgenomen in het beleid accommodatiebeleid voor Zuidlaren, dat de raad binnenkort moet vaststellen.

Ook sportruimte en zaaltjes

„Het gaat niet alleen om een theater, ook om zaaltjes, een sportruimte en plekken waar bijvoorbeeld ZZP’ers kunnen werken.” Knot kreeg bijval van D66, Leefbaar Tynaarlo en de ChristenUnie.

VVD, GroenLinks, Gemeentebelangen en PvdA zijn echter zeer sceptisch. In en rond Zuidlaren zijn genoeg andere soortgelijke voorzieningen, stellen deze partijen. Anneke Lubbers van de PvdA zou het toejuichen als een externe partij De Kimme wil exploiteren, „maar wij als gemeente moeten dit niet doen.”

Wethouder Hans de Graaf (ChristenUnie) ziet geen kans De Kimme in het accommodatiebeleid op te nemen. Hij wijst er op dat Lentis nu ook een gebruiker is van de gemeentelijke sporthallen, die zullen dus ‘klandizie’ verliezen als de gemeente De Kimme nieuw leven in blaast. Een nader onderzoek gaat volgens hem al gauw 25.000 tot 50.000 euro kosten, verklaarde hij. De Graaf vindt ook niet dat er een gemeentelijke verantwoordelijkheid ligt voor De Kimme.

Uiteindelijk diende de VVD een motie in om af te zien van nader onderzoek. Die kreeg steun van 11 van de 21 aanwezige raadsleden. Fractievoorzitter Henk Middendorp van het CDA reageerde zeer teleurgesteld en voorspelde dat de voorstemmers over tien jaar met spijt op dit besluit terugkijken.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu