Referendum is geen remedie voor kloof burger en politicus | Column Hilbrand Polman

Een politicus moet soms de moed hebben om zich niet te veel van de stem van het volk aan te trekken. Foto: Marcel Jurian de Jong

Noem het woord referendum en veel politici trekken bleek weg. Want al te vaak staat de uitslag van een volksraadpleging haaks op wat zij goed voor ons achten. Zo gingen ze de mist in met de Europese grondwet (2005), het associatieverdrag met Oekraïne en de Brexit in 2016 en, alweer meer dan 20 jaar geleden, het plan voor nieuwbouw aan de noordkant van de Grote Markt in Groningen.

Nieuws

menu